Calendar activitati:


Comunicate de Presa

Compania de Apă Oltenia SA
anunţă semnarea Contractului de Servicii - CS7
Asistență Tehnică pentru  Implementarea Proiectului și Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor „Extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare, inclusiv  branșamente și racorduri în județul Dolj ”.


Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul Extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare, inclusiv  branșamente și racorduri în județul Dolj ”  care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apa uzata in judetul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.
Contractul, în valoare de  1.249.025,00,fara   TVA a fost atribuit către EPTISA Romania S.R.L. și  a fost  semnat luni 12 ianuarie 2015,  la sediul Companiei de Apă din Craiova.

.....

Vizualizati comunicatul:

Compania de Apă Oltenia SA  anunţă semnarea Contractului de Lucrări
CL15 - Proiectare și execuție de branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile Segarcea, Băilești, Filiași și Poiana Mare

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul Execuție branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile din județul Dolj în care se realizează investiții în perioada de programare 2007 - 2013”   care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 - „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

.....

Vizualizati comunicatul:

 

Compania de Apă Oltenia SA  anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL17
„Extindere sisteme  alimentare cu apă Golenți, Basarabi, conducta de aducțiune Basarabi-Golenți”

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul Execuție branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile din județul Dolj în care se realizează investiții în perioada de programare 2007 - 2013”   care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 - „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.
Contractul de lucrări (CL17) „ Extindere sisteme  alimentare cu apă Golenți, Basarabi, conducta de aducțiune Basarabi – Golenți”, vizează lucrări de  extindere reţea de alimentare și rețea de  distribuție cu apă, branșamente de apă și rețea de aducțiune Basarabi-Golenți și a fost  semnat vineri, 14 noiembrie, la sediul Companiei de Apă Oltenia SA.

.....

Vizualizati comunicatul:

Compania de Apă Oltenia SA
anunţă semnarea Contractului de Servicii

Asistență Tehnică pentru Operatorul Regional pentru Implementarea proiectului și Supervizarea Lucrărilor „Execuție branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile din județul Dolj în care se realizează investiții în perioada de programare 2007 - 2013”.

 

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul Execuție branșamente și racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localitățile din județul Dolj în care se realizează investiții în perioada de programare 2007 - 2013”   care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apa uzata in judetul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

.....

Vizualizati comunicatul:

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL9 - „Rețele de apă în Ciupercenii Vechi, aducțiune apă de la Calafat, gospodărie de apă, rețea canalizare, colector de transfer Calafat”

Compania de Apă “Oltenia” SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Un nou contract de lucrări (CL9), având ca obiect - „Rețele de apă în Ciupercenii Vechi, aducțiune apă de la Calafat, gospodărie de apă, rețea canalizare, colector de transfer Calafat”, a fost semnat miercuri, 08 ianuarie, la sediul Operatorului Regional de Apă, cu Asocierea SC POLYSTART IMPEX SRL – SC SCADT SA SLATINA.

Contractul are o valoare de 9.358.336,85 lei, fără TVA, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere.

In cadrul contractului, structurat pe 3 Obiecte - Conducta de aducțiune, Rețele de distribuție apă potabilă și Rețea de canalizare, se vor executa: conducta de aducțiune a apei potabile pentru alimentarea cu apă a localității Ciupercenii Vechi, care transportă apă potabilă din stația de tratare Calafat, aceasta având o lungime de 7916 m și 30 de cămine de vane; rețeaua de distribuție a apei potabile nou proiectate, cu o lungime totală de 12927 m, va alimenta cu apă potabilă consumatorii din localitatea Ciupercenii Vechi; stația de clorare este amplasată în incinta gospodăriei de apă nou proiectate, alături de rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 300 mc și de stația de pompare a apei către consumatori ; stația de pompare va aspira apa din rezervorul de 300mc și o va pompa în rețeaua de distribuție a apei din localitatea Ciupercenii Vechi, asigurând în orice punct al rețelei de distribuție o presiune minimă a apei de 17mCA, la un consum orar maxim.

Investiția mai cuprinde lucrări de reabilitare a sistemului de canalizare care constau în:
a) construirea unei rețele de canalizare menajeră, care va prelua apele uzate de la consumatorii din localitate, având lungimea totală de 11959 m;
b) montarea a 3 stații de pompare ape uzate menajere, prevăzute cu instalații de automatizare.

Stația de epurare va asigura evacuarea în emisar a apei epurate, ai cărei parametri calitativi vor respecta prevederile normativelor NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL11 - "Surse de apă, extinderi rețea de apă și rețea nouă de canalizare în Dăbuleni, Călărași și Bechet"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Contractul de Lucrări CL11, având ca obiect Surse de apă, extinderi rețea de apă și rețea nouă de canalizare în Dăbuleni, Călărași și Bechet, a fost semnat joi, 12 septembrie, cu un consorțiu format din FIN CONSTRUCT SRL - OPRA CONSTRUZIONI SRL.
Contractul are o valoare de 35.373.618,53 lei, fără TVA și o durată de execuţie de 12 luni, începând cu data semnării contractului.
Investiţiile derulate în cadrul CL11, în domeniul alimentării cu apă, vizează extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în Călărași, pe o lungime de aprox. 11 km, fiind prevăzute 383 de noi branșamente la consumatori.

In cadrul aceluiași contract, sistemul centralizat de canalizare menajeră va fi extins în orașul Dăbuleni pe o lungime totală de aprox. 45 de km, reprezentând un număr de 1.496 de racorduri la consumatorii finali. În localitatea Călărași, rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere va fi extinsă pe o lungime de aproape 20 de km, fiind prevăzute 254 de noi racorduri, iar în localitatea Bechet rețeaua se va extinde pe o distanță de 15 km, urmând a fi executate 409 racorduri.

La această dată, au fost semnate 12 din cele 13 contracte de lucrări din cadrul proiectului, însumând o valoare totală de 377 008 931 lei, fără TVA. Contractul de lucrări CL9, având ca obiect ”Rețele apă în Ciupercenii Vechi, aducțiune apă de la Calafat, gospodărie apă, rețea canalizare, colector de transfer de la Calafat”, este în evaluare.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Servicii - Auditul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Ca etapă importantă în cadrul acestui proiect, Compania de Apă anunță semnarea unui nou contract de servicii – CS 4, având ca obiect asigurarea auditului proiectului. Contractul, în valoare de 44.585,00 lei, fără TVA, a fost atribuit către SC ELITE AUDIT SRL și a fost semnat vineri, 28 iunie, la sediul Companiei de Apă din Craiova.
Serviciile vor fi prestate pe toată perioada derulării investiției și constau în verificarea de către SC ELITE AUDIT SRL a modului în care se derulează cele 13 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii din cadrul proiectului. De asemenea, va fi verificat și modul în care clauzele contractului de finanţare au fost respectate de către Beneficiar pe parcursul implementării proiectului.

Până la data emiterii prezentului comunicat, Compania de Apă a semnat, în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu, 15 din cele 17 contracte ce vor fi implementate, însumând o valoare totală de 371.866.304 lei. Alte două contracte de lucrări vizând investitii în infrastructura de apă și canalizare în localitătile Ciupercenii Vechi, Calafat, Dăbuleni, Călărasi și Bechet, se află în curs de atribuire în SEAP.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL10 - "Colectoare de transfer + SE regionale la Rastu Nou și Bechet"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Contractul de Lucrări CL10, având ca obiect Colectoare de transfer + SE regionale la Rastu Nou și Bechet, a fost semnat vineri, 7 iunie, cu un consorțiu format din SC MITLIV Exim SRL și E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti Tehnologici SpA.

Contractul are o valoare de 64.538.128,15 lei, fără TVA, și o durată de execuţie de 575 de zile, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Investiţiile derulate în cadrul CL10 vizează execuția unei staţii de epurare regională la Rastu Nou, cu o capacítate de 30000 PE și colectoare de transfer a apelor uzate, precum și a unei stații de epurare la Bechet, cu o capacitate de 21000 PE.

Principalele activități din cadrul contractului constau din:
 • Servicii de proiectare
 • Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției
 • Lucrări de construcție
 • Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice
 • Testarea și punerea în funcțiune
 • Instruirea personalului Beneficiarului

Noua stație de epurare de la Rastu Nou va deservi două aglomerări principale: Băilești și Poiana Mare. În prezent, municipiul Băilești este deservit parțial de un sistem local de alimentare cu apă și canalizare, însă nu deține facilități de epurare a apei uzate.
Stația de epurare de la Bechet va asigura epurarea apei uzate pentru localitățile Dăbuleni, Bechet, Sadova, Ostroveni și Călărași. Orașul Bechet beneficiază parțial de alimentare cu apă, iar recent, prin programul SAPARD și alte programe guvernamentale, Dăbuleni, Călărași și Sadova au fost și ele racordate la sistemul centralizat de apă potabilă. Pentru întreaga zonă vizată de investițiile la stația de epurare de la Bechet nu există, în prezent, facilități de colectare a apelor uzate și nici facilități de epurare a acestor ape.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL3- „Reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat, conducta de aductiune Calafat-Poiana Mare, modernizarea statiei de epurare Calafat”

Contractul de Lucrări mai sus mentionat, a fost semnat azi, 07 mai, cu un consorţiu format din SC CORAL SRL Tulcea si SC Energomontaj SA.
Valoarea contractului este de 38.965.721,53 lei fara TVA, cu o durată de execuţie de 22 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi face parte din proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru orasul Calafat, localitatea Ciupercenii Vechi si comuna Poiana Mare sunt structurate in doua categorii: reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat cu o capacitate de 40 000 PE – conducta de aductiune de la Calafat la PoianaMare si modernizarea statiei de epurare Calafat cu o capacitate de 30 000 PE (îndepărtare chimică a fosforului).

Investitiile propuse pentru Reabilitarea captarii si a statiei de tratare Calafat au ca scop principal Reabilitarea captarii si statiei de tratare Calafat, Reabilitarea criburilor, Reabilitarea stației de pompare a apei brute, Reconstrucția decantoarelor, Reabilitarea celor 6 filtre rapide gravitaționale existente, Demolarea sau reabilitarea facilității de preparare a reactivilor și a altor clădiri pentru produsele chimice, inlocuirea echipamentelor mecanice, electrice și auxiliare, Îngroșător de nămol, Unitate de deshidratare, Paturi de nămol, Stație de pompare apă tratată, Integrarea în sistemul SCADA, Echipare laborator stație de tratare, Conducta de aducțiune de la Calafat la Poiana Mare în lungime totală 17 Km.
Modernizarea statiei de epurare Calafat se va face prin echiparea statiei cu echipamente de stocare si dozare sare metalica cu pompe cu turație variabilă pentru dozarea soluției de coagulat la cele două bazine cu nămol activat existente, proporțional cu debitul de apă uzată intrat, conducte de legătură, echipament MEICA pentru operarea noului sistem.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL7- „Reţele noi de apă şi canalizare menajeră în Poiana Mare"

Contractul de Lucrări CL07 - „Reţele noi de apă şi canalizare menajeră în Poiana Mare", a fost semnat vineri, 19 aprilie, cu un consorţiu format din S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L – S.C. TCIF S.A. CRAIOVA – S.C. CONFORT S.A.

Valoarea contractului este de 31,872.571,91 lei, fără TVA, cu o durată de execuţie de 21 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi face parte din proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.
Investitiile propuse pentru sistemul regional de alimentare cu apă Calafat vor include în prima fază, trei componente: Reabilitare Staţie de Tratare Calafat; Conducta de aducţiune şi reţea de distribuţie pentru localitatea Ciupercenii Vechi; Conducta de aducţiune şi reţea de distribuţie în comuna Poiana Mare.

In comuna Poiana Mare nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat (numai un puţ în centrul localităţii Poiana Mare, care asigură apa pentru unele instituţii din acea zonă).
Investiţiile derulate în cadrul CL07 vizează lucrări de extindere a reţelelor de apă pe 42 de străzi din localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi, pe o distanţă de 41 de km, şi realizarea a 1.157 de noi branşamente. Investiţia mai prevede extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime totală de aprox. 40 de km, fiind prevăzute 1.146 de noi racorduri la consumatorii individuali. Pentru asigurarea colectării şi transportului apelor uzate menajere din localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi către staţia de epurare ce se va executa în localitatea Rastu Nou, vor fi executate 3 staţii de pompare şi o staţie de transfer.

În prezent, în localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat, iar locuitorii nu beneficiază de servicii centralizate de canalizare menajeră.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL12 - „Colector de transfer şi Staţie de epurare ape uzate Segarcea"

Contractul de Lucrări CL12, având ca obiect „Colector de transfer şi Staţie de epurare Segarcea", a fost semnat luni, 15 aprilie, cu un consorţiu format din SC EDAS EXIM SRL – SC EUROPAN PROD SA.

Valoarea contractului este de 11.900.000,88 lei, fără TVA, cu o durată de execuţie de 20 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi face parte din proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

În prezent, oraşul Segarcea dispune de un sistem de canalizare unitar, care are o vechime de 30 de ani şi satisface doar o mică parte a populaţiei. Apele uzate sunt evacuate direct într-un canal de irigaţie, deoarece staţia de epurare a fost abandonată şi ulterior descompletată.

Investiţiile derulate în cadrul CL12 vizează execuţia unei staţii de pompare de transfer la Segarcea şi a unui colector de transfer a apelor uzate de la Segarcea la Cerat, unde va fi construită o staţie de epurare regională, care va fi dimensionată astfel încât să poată prelua ulterior şi apele uzate provenite din aglomerările Cerat şi Lipova.

Semnarea acestui contract vine la doar 10 zile dupa atribuirea contractului de lucrări - CL 13 - „Surse de apă şi reţele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea”.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL13 - „Surse de apa şi retele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea”

Compania de Apă “Oltenia” SA implementeaza proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Un nou contract de lucrări (CL13), având ca obiect - „Surse de apă şi reţele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea”, a fost semnat vineri, 05 aprilie, la sediul Operatorului Regional de Apă, cu Asocierea SC CONSTRUCTRUCŢII ERBAŞU SA – SC POLYSTART IMPEX SRL.

Contractul are o valoare de 28.089.963,09 lei, fără TVA, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 19 luni de la emiterea ordinului de începere.

In cadrul contractului, în sectorul alimentării cu apă, extinderea reţelei de distribuţie cu apă potabilă se va face pe o distanţă de aproximativ 13 km şi un total de branşamente de 354 la consumatori, în proporţie de 40% asigurate în proiect, restul până la 887 vor fi realizate de Operatorul Regional şi autoritătile locale.

Investiţia mai cuprinde reabilitare reţea de alimentare cu apă pe o distanţă de aproximativ 17 km.

În sectorul de apă uzată, vor fi operate intervenţii pe 71 dintre străzile oraşului Segarcea, în sensul extinderii reţelei de canalizare menajeră pe o lungime de aprox. 37de km, realizându-se 883 de racorduri noi şi reabilitarea acesteia pe o distantă de 3,68 km.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Băilești"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Un nou Contract de Lucrări (CL8) a fost semnat miercuri, 27 martie, având ca obiect Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Băilești.

Contractul are o valoare de 23.142.270,53 lei, fără TVA, și a fost atribuit unui consorțiu format din SC GRUP PRIMACONS SRL- VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA.

Durata de execuţie a Contractului este de 19 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Investiţiile derulate în cadrul CL8, în sectorul de alimentare cu apă potabilă, vizează reabilitarea rețelei existente pe o lungime de 11 km și înlocuirea a 222 branșamente existente, precum și extinderea acesteia cu aproximativ 6 km, urmând a fi executate 331 de noi branșamente pentru consumatorii individuali. În sectorul de apă uzată, vor fi operate intervenții pe 57 dintre străzile orașului Băilești, în sensul extinderii rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de aprox. 40 km și realizării a 3366 de racorduri noi, astfel încât să se asigure racordarea populației la sistemul de canalizare în proporție de 100%.

Până în prezent, la nivelul întregului proiect au fost semnate șase contracte de lucrări, vizând derularea unor investiții în Craiova, Filiași (2 contracte), Ișalnița, Băilești și halda de nămol la stația de epurare Craiova, în valoare totală de 166 268 927 de lei.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă organizarea unei reuniuni de informare cu privire la beneficiile utilizării nămolului în agricultură

Compania de Apă Oltenia SA, în calitate de beneficiar al proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1, a organizat ieri, 21 martie 2013, o dezbatere cu tema ”Biosolidele - nămoluri benefice pentru agricultură”. Întâlnirea s-a desfășurat începând cu ora 10.00, în incinta Stației de epurare a apelor uzate Craiova, din Făcăi, județul Dolj.

La eveniment au fost invitați să participe reprezentanți ai administrației locale și județene, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice cu competențe în domeniu: Camera Agricolă Dolj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dolj, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj.

Scopul acestei reuniuni a fost de a informa, promova și populariza în rândul factorilor de decizie din domeniul protecției mediului, cele mai bune practici agricole privind utilizarea nămolului provenit din epurarea apelor uzate, ca înlocuitor al fertilizanților chimici.

Din agenda evenimentului, reținem următoarele subiecte:
 descrierea procesului tehnologic de obținere a nămolului, prin tratarea apelor uzate în stațiile de epurare;
 avantajele utilizării biosolidelor în agricultură;
 constrângeri privind utilizarea biosolidelor pentru anumite tipuri de culturi;
 procedura livrării biosolidelor către fermierii interesați;
 exemple de bune practici privind utilizarea cu succes a nămolului în agricultură.

La finalul reuniunii, participanții au făcut un tur al Stației de Epurare Craiova, obiectiv ce a fost complet reabilitat sub programul ISPA. În prezent, în județul Dolj există o singură stație de epurare complet operațională, la Calafat. Prin implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, vor fi reabilitate și modernizate trei stații de epurare: Ișalnița, Calafat și Segarcea. Alte patru noi stații de epurare vor fi construite la Filiași (pe amplasamentul celei vechi), Bechet, Rastu Nou și Cerat.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL4 - "Halda de nămol la stația de epurare Craiova"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Un nou contract de lucrări (CL4), având ca obiect ”Halda de nămol la stația de epurare Craiova”, a fost semnat miercuri, 13 martie, la sediul Operatorului Regional de Apă, cu o asociere formată din SC Gecorom SRL - ISPE SA București.

Contractul are o valoare de 6.995.675,10 lei, fără TVA iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 17 luni de la emiterea ordinului de începere.

Investiția presupune lucrări de extindere a platformei de depozitare a nămolului deja existente, pentru stocarea și prelucrarea unui volum crescut de nămol, de 100 000 m3. În prezent, halda de nămol de la Craiova dispune de o platformă de stocare a nămolului deshidrat, cu o suprafață de 10.000 m2 și care deservește exclusiv stația de epurare Craiova. Prin investiția derulată în cadrul acestui contract se propune extinderea acestei facilități pentru toate stațiile de epurare și stațiile de tratare din județul Dolj.

Platforma se va executa cu pante, pentru a asigura colectarea apelor meteorice și a apelor scurse din nămol, către un sistem de rigole, astfel încât să nu existe riscul infiltrării apei din interior către exterior și nici a apei subterane de la exterior către interior.

Nămolul rezultat din tratarea apelor uzate în stațiile de epurare poate fi valorificat ca îngrășământ organic în agricultură, fiind recunoscut ca o sursă de materie organică și amendament pentru soluri, precum și de nutrienți pentru plante.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian- Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL2 - "Reabilitarea stației de tratare Ișalnița"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1. Ca etapă importantă în cadrul proiectului, Compania de Apă anunță semnarea unui nou contract de lucrări (CL2), având ca obiect ”Reabilitarea stației de tratare Ișalnița”, în cadrul căruia sunt prevăzute lucrări de reabilitare a instalațiilor de tratare care deservesc alimentarea cu apă a Municipiului Craiova.

Contractul a fost atribuit unui consorțiu format din EMIT și SC MITLIV EXIM SRL, pentru valoarea de 36.108.747,14 lei, fără TVA și a fost semnat luni, 4 martie 2013. Termenul pentru finalizarea execuției contractului este de 22 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările de reabilitare la stația de tratare Ișalnița constau în:

- reabilitarea statiei de pompare a apei brute
- reabilitarea/reconstrucția camerelor de distribuție
- reconstrucția decantoarelor 1 și 2 și reabilitarea decantoarelor 3 și 4
- reabilitarea celor 14 filtre gravitaționale
- demolarea sau reabilitarea facilităților de preparare a sulfatului de aluminiu și a celorlalte clădiri pentru reactivi
- reabilitarea stației de pompare a apei tratate
- înlocuirea tuturor instalațiilor mecanice, electrice și auxiliarelor
- integrarea în sistemul SCADA
- echipare laborator stație de tratare
- proiectarea, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor

Pe lângă execuția efectivă a lucrărilor, antreprenorul va asigura pentru o perioadă de 3 luni, testarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, fiind prevăzute de asemenea programe de instruire a personalului de exploatare și întreținere din partea Operatorului.

Stația de tratare de la Ișalnița a fost dată în folosință în anul 1967 și satisface în prezent cca. 40% din necesitățile de apă potabilă ale Municipiului Craiova. Pe toată perioada derulării investițiilor, stația de tratare va fi complet operațională, pentru a asigura alimentarea neîntreruptă cu apă potabilă în rețea.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan - Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL6 - "Stația de epurare Filiași"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Ca etapă importantă în derularea acestei investiții, Compania de Apă anunță semnarea unui nou contract de lucrări (CL), având ca obiectiv execuția Stației de epurare de la Filiași.

Contractul a fost semnat joi, 3 ianuarie 2013, cu societatea UTI GRUP SA, în calitate de lider al asocierii formate din SC UTI GRUP SA și SC DANEX CONSULT SRL și are o valoare de 15.681.664,20 lei, fără TVA. Atribuirea contractului vine la doar două săptămâni de la semnarea unui alt contract de lucrări (CL5), ce prevede investiții majore în extinderea și reabilitarea sistemului de apă potabilă și de canalizare la nivelul orașului Filiași.

Durata prevăzută pentru execuţia CL6, conform caietului de sarcini, este de 22 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Investiția derulată în cadrul acestui contract prevede demolarea instalației de epurare a apei uzate existente și construirea unei noi stații de epurare pe situl existent.

Pe lângă execuția efectivă a noii stații de epurare, activitățile ce vor fi derulate în cadrul CL6 mai prevăd și etapa de proiectare și elaborare a documentațiilor pentru obținere avizelor și autorizațiilor, precum și instruirea personalului de exploatare, întreținere, testare și punere în funcțiune.

Ca activități prioritare în cadrul contractului, anterior demarării execuției, antreprenorul va lua toate măsurile de siguranță în ceea ce privește împrejmuirea locației, prin ridicarea unui gard prevăzut cu o cabină de control la poartă, pentru a restricționa și controla accesul persoanelor pe șantier.

În prezent, orașul Filiași dispune de un sistem de canalizare realizat în sistem divizor și mixt, care are o vechime de 33 de ani și nu acoperă în întregime cerințele populației, iar epurarea apei uzate e asigurată de o stație de epurare care datează din anul 1974.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan - Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Servicii Asistență tehnică din partea Proiectantului pentru implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Ca etapă importantă în cadrul acestui proiect, Compania de Apă anunță semnarea unui nou contract de servicii, având ca obiect acordarea de Asistență Tehnică din partea Proiectantului, în vederea implementării cu succes a investițiilor în infrastructura de apă şi apă uzată la nivelul județului Dolj. Contractul, în valoare de 2.014.850,00 Lei, fără TVA, a fost atribuit către SC ROMAIR Consulting SRL și va fi semnat vineri, 21 decembrie, la sediul Companiei de Apă din Craiova.

Serviciile vor fi prestate pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere și vor consta în asigurarea de Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru pregătirea documentațiilor tehnice necesare obținerii autorizației de construire, precum și acordarea de asistență pe perioada derulării a patru contracte de lucrări, vizând investiții la infrastructura de apă și canalizare în șase localități din aria proiectului, respectiv: Craiova, Filiași, Poiana Mare, Dăbuleni, Călărași și Bechet.

Până la data emiterii prezentului comunicat, Compania de Apă a semnat, în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu, 3 contracte de servicii și 2 contracte de lucrări, în valoare totală de 114.526.977 lei, urmând ca în primul trimestru din anul 2013, să fie atribuite alte 11 contracte de lucrări, vizând investiţii în infrastructura de apă şi canalizare în diferite localităţi din județ.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Director general – Ec.Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian - Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432.025, fax: 0351/432.025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Filiași"

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

O etapă importantă în cadrul proiectului o reprezintă semnarea Contractului de Lucrări (CL5) „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Filiași", care vizează extinderea și reabilitarea sistemului existent de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare menajeră în localitatea Filiași.

Contractul are o valoare de 25.103.680,88 lei fără TVA și urmează să fie semnat miercuri, 19 decembrie, la sediul Companiei de Apă Oltenia SA, cu o consorțiu format din Construcciones Lujan – Lujan Construcții SRL – Primaserv SRL.

Durata de execuţie a Contractului este de 23 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Investiţiile derulate în cadrul CL5, în sectorul de distribuție a apei potabile, vizează extinderea rețelei cu noi conducte, pe o lungime de aproape 19 km, reprezentând peste 1250 de noi branșamente pentru consumatorii individuali.

În sectorul de apă uzată, vor fi operate intervenții pe 63 dintre străzile orașului Filiași, în sensul extinderii rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de 33,5 km, în timp ce pe alte două străzi se vor executa lucrări de reabilitare a conductelor, pe o distanță de aproximativ 1,5 km.

Acesta este cel de-al doilea contract de lucrări pe care Compania de Apă îl semnează în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu, după ce, la sfârșitul lunii septembrie anul curent, a fost semnat contractul vizând lucrări la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Director general – Ec.Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan - Compania de Apă Oltenia SA
Tel: 0351/432.025, fax: 0351/432.025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com

Comunicat de presă - 15.12.2011

Compania de Apă Oltenia SA a lansat marți, 14.11.2011, ordinul de începere privind execuția contractului de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1, din Fondul de Coeziune (FC).

Contractul de asistență tehnică are o valoare de 9.804.955 lei și a fost semnat pe 14 noiembrie 2011 cu o asociere formată din Blom România, Eptisa România și Eptisa Spania.

Obiectivul general al acestui contract este de a asigura un management eficient pe toată durata implementării proiectului, prin acordarea de sprijin pentru Operatorul Regional Compania de Apă Oltenia SA, în calitate de beneficiar și pentru Unitatea de Implementare a Proiectului, în ceea ce privește: managementul implementării contractului de finanțare, pregătirea documentațiilor tehnice și atribuirea contractelor de lucrări, asistența tehnică de specialitate pe durata execuției lucrărilor și implementarea strategiei de promovare și conștientizare a beneficiilor proiectului în rândul consumatorilor.

Principalele activități pe care Consultantul le va desfășura în cadrul contractului constau în:

 • Acordarea de asistență tehnică Operatorului Regional pentru a acoperi problemele de management general;
 • Acordarea de suport Unității de Implementare a Proiectului pentru managementul proiectului în vederea implementării acestuia conform prevederilor cererii de finanțare și ale contractului de finanțare;
 • Realizarea documentațiilor de atribuire în conformitate cu cerințele legislației naționale și prevederile cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate și a celorlalte documente ale cererii de finanțare și sprijin acordat pe perioada desfășurării licitațiilor;
 • Acordarea de asistență tehnică în calitate de proiectant pe perioada executării contractelor de lucrări pentru care a pregătit documentații de atribuire prin prezentul contract;
 • Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj, inclusiv pregătirea Programului de Investiții pentru faza a 2-a (2014 - 2018);
 • Implementarea sistemului GIS pentru localitățile Craiova, Filiași și Calafat;
 • Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Craiova;
 • Informarea publicului și publicitatea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013

Compania de Apă Oltenia SA anunţă lansarea website-ului dedicat proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”.

Compania de Apă Oltenia SA lansează pagina web dedicată proiectului de investiţie „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, pagină găzduită pe portalul oficial al companiei: www.apaoltenia.ro/proiect/.

Interfaţa propusă se prezintă într-un format care permite o navigare uşoară şi oferă în acelaşi timp un grad ridicat de interactivitate cu utilizatorii.

Configurată conform instrucţiunilor din Manualul de Identitate Vizulă pentru POS Mediu, interfaţa paginii web a proiectului este structurată în 5 secţiuni principale:

· Home
· Despre proiect
· Contracte
· Media
· Contact

În plus website-ul conţine un link dedicat special ştirilor despre proiect, unde vor fi stocate toate comunicările transmise de Companie către mass-media, precum şi atenţionări constante adresate consumatorilor, cu privire la lucrările programate a se executa.

Totodată, Website-ul oferă informaţii utile şi actuale despre stadiul derulării contractului de finanţare şi despre stadiul derulării achiziţiilor din proiect. Secţiunea Media, structurată în 3 sub-secţiuni (Galerie foto, Video proiect, Materiale) va fi permanent populată cu imagini şi materiale realizate pe parcursul implementării proiectului, pentru o mai bună vizibilitate şi conştientizare în rândul publicului ţintă.

Caracterul interactiv al paginii web este pus în valoare de formularul de contact online, care va permite utilizatorilor să-şi exprime sugestiile sau observaţiile în legătură cu investiţia derulată de Operatorul Regional.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Director general – Ec.Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP – Ing. Niculescu Ştefan - Compania de Apă Oltenia SA
Tel/fax: 0351/432.025, email: piucraiova(at)yahoo.com.

_____________________________________________

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova”

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.

Primul contract de lucrări (CL1) „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova”, vizează extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova şi va fi semnat luni, 24 septembrie, la sediul Companiei de Apă Oltenia SA, evenimentul urmând a fi marcat în cadrul unei conferinţe de presă la sediul Primăriei Craiova.

Contractul de lucrări a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă ofertantului S.C. TMUCB S.A.- in calitate de lider al Asociaţiei TMUCB S.A.- MITLIV EXIM S.R.L. Valoarea contractului este de 59.236.889,79 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 45.816.913,19 lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.

Durata de execuţie a Contractului este de 24 de luni de la începerea lucrărilor.

Investiţiile derulate în cadrul CL1 vizează îmbunătăţirea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare la nivelul municipiului Craiova, prin reabilitarea a 34 de km de reţea de apă, pe lungimea cărora se vor executa aproape 4000 de branşamente şi prin lucrări de extindere şi reabilitarea a 72 de km de reţea de colectare a apelor uzate, în Cartierele Romanescu şi Bariera Vâlcii, totalizând un număr de 7000 de racorduri la consumatori.

Alte 12 contracte de lucrări vor fi atribuite până în primul trimestru al anului 2013, ele vizând investiţii în infrastructura de apă şi canalizare în localităţile: Işalniţa, Calafat, Filiaşi, Poiana Mare, Băileşti, Ciupercenii Vechi, Rastu Nou, Bechet, Călăraşi, Segarcea şi Dăbuleni.

După realizarea tuturor investiţiilor din proiect, jumătate din populaţia judeţului Dolj va beneficia de servicii de calitate, la standarde europene, în domeniul furnizării de apă potabilă şi colectării de apă uzată menajeră.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Director general – Ec.Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan - Compania de Apă Oltenia SA
Tel/fax:0351/432.025, email: apa.cv(at)rdslink.ro, piucraiova(at)yahoo.com.

Comunicat de presă privind stadiul implementarii proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”,

Compania de Apă Oltenia SA implementează, în prezent, proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1, din Fondul de Coeziune (FC).

Până la această dată, au fost lansate procedurile de achiziție publică pentru șapte contracte de lucrări, pentru care există deja anunțuri de participare publicate în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Alte trei proceduri, vizând atribuirea de contracte de lucrări, sunt în curs de validare de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) sau de încărcare a documentațiilor în SEAP.

Pentru luna iulie este programată deschiderea ofertelor în cadrul a trei dintre licitațiile de lucrări, respectiv:

 • Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Craiova
 • Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Filiași
 • Rețele noi de apă și canalizare menajeră în localitatea Poiana Mare.

Alte trei proceduri de achiziție publică pentru atribuirea de contracte de lucrări vor avea deschiderea ofertelor în luna august, urmând ca licitația pentru construcția colectorului de transfer și a stației de epurare din Segarcea să se deruleze la mijlocul lunii septembrie 2012.

Contractul de finanțare privind extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj a fost semnat de Compania de Apă Oltenia SA în septembrie 2011 și are o durată de implementare de 40 de luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2014. Valoarea totală a investiției în cadrul acestui proiect se ridică la peste 630 de milioane de lei, exclusiv TVA.