Calendar activitati:


Reabilitarea stației de tratare Ișalnița

Contractul de lucrări CL2 a fost atribuit prin licitație publică deschisă asocierii EMIT și SC MITLIV EXIM SRL și are o valoare de 36.108.747,14 lei, fără TVA.

Lucrările de reabilitare la stația de tratare Ișalnița constau în:

  • reabilitarea statiei de pompare a apei brute
  • reabilitarea/reconstrucția camerelor de distribuție
  • reconstrucția decantoarelor 1 și 2 și reabilitarea decantoarelor 3 și 4
  • reabilitarea celor 14 filtre gravitaționale
  • demolarea sau reabilitarea facilităților de preparare a sulfatului de aluminiu și a celorlalte clădiri pentru reactivi
  • reabilitarea stației de pompare a apei tratate
  • înlocuirea tuturor instalațiilor mecanice, electrice și auxiliarelor
  • integrarea în sistemul SCADA
  • echipare laborator stație de tratare
  • proiectarea, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor

Durata prevăzută pentru execuţia CL2, conform caietului de sarcini, este de 22 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.