Calendar activitati:


Surse de apă şi rețele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea

Contractul de lucrări CL13 a fost atribuit în data de 5 aprilie, prin licitație publică deschisă, unui consorţiu format din SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA – SC POLYSTART IMPEX SRL și are o valoare de 28.089.963,09 lei, fără TVA.

Investiții în sectorul de alimentare cu apă potabilă:

  • Lucrări de extindere reţea de distribuţie cu apă potabilă pe o distanţă de aproximativ 13 km
  • Realizarea a 887 de branşamente la consumatori din care:
    • 354 branșamente, reprezentând aprox. 40%, vor fi asigurate prin proiect
    • 533 branșamente vor fi realizate cu fonduri asigurate de Operatorul Regional şi autoritățile locale
  • Lucrări de reabilitare a reţelei pe o distanţă de aproximativ 17 km.
Investiții în sectorul de apă uzată:
  • Lucrări de extindere a reţelei de canalizare menajeră pe o lungime de aprox. 37 de km
  • Realizarea a 883 de racorduri noi la populație
  • Lucrări de reabilitare a reţelei pe o distanță de 3,68 km.

Durata prevăzută pentru execuţia CL13 este de 19 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Detalii privind zonele vizate de intervenții