Calendar activitati:


Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova

Contractul de lucrări CL1 a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă ofertantului S.C. TMUCB S.A.- în calitate de lider al Asociaţiei TMUCB S.A.-MITLIV EXIM S.R.L. Valoarea contractului este de 59.236.889,79 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 45.816.913,19 lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.

Durata de execuţie a Contractului este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 01.11.2012.

Investiţiile derulate în cadrul CL1 vizează îmbunătăţirea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare la nivelul municipiului Craiova, prin reabilitarea a 34 de km de reţea de apă, pe lungimea cărora se vor executa aproape 4000 de branşamente şi prin lucrări de extindere şi reabilitare a 72 de km de reţea de colectare a apelor uzate, în Cartierele Romanescu şi Bariera Vâlcii, totalizând un număr de 7000 de racorduri la consumatori.

De asemenea, execuția contractului mai prevede și realizarea unei stații de pompare a apei uzate și a conductei de refulare aferentă acesteia, pe strada Nouă din cartierul Romanescu și a 5 stații de pompare a apelor uzate în cartierul Bariera Vâlcii, mai precis în strada Grădinari, strada Jieni, Alunului, Ramuri și Aleea Cantonului.

Lucrarile vor fi planificate și executate în așa fel încât alimentarea cu apă și colectarea apei uzate vor funcționa în continuare, doar cu scurte întreruperi și doar cu aprobarea scrisă a Beneficiarului.

O altă etapă importantă o reprezintă procurarea dotărilor hardware și software pentru Operatorul regional. Astfel, prin prezentul contract se va achiziționa un sistem GIS (Geographic Information System – Sistem geografic informațional) pentru gestiunea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare administrate de Operatorul Regional, precum și un pachet pentru modelarea hidraulică a rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Sistemul va fi exploatat la nivelul municipiului Craiova, prin înființarea în cadrul Beneficiarului a unui compartiment de specialitate pentru gestiunea datelor și administrarea sistemului informatic.

Stadiul actual al lucrărilor:

  • au fost demarate lucrările de montare a conductei de refulare de la SPAU 1A pe str. Grădinari, cartier Bariera Vâlcii-Simnicul de Jos, OBIECTUL 3
  • a început montarea conductei de refulare PEID,PE100,PN6,De63,SDR 17,6 de la SPAU 1A
  • s-au executat lucrări de reabilitare la rețeaua de alimentare cu apă pe str. Romanițelor din zona Brestei-Bucovăț, din cadrul Obiect 1.

Detalii privind zonele vizate de intervenții