Calendar activitati:


Compania de Apă Oltenia

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a fost creată în 2007 ca operator regional de apă și canalizare în Județul Dolj. Compania a fost creată ca Societate pe Acțiuni și este deținută de autoritățile locale membre ale Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (A.D.I. Oltenia).
Sediul companiei este în Municipiul Craiova.
Principalele activități ale SC Compania de Apă Oltenia SA constau în: furnizarea de apă potabilă și colectarea și epurarea apelor uzate în localitățile membre ale A.D.I.

UIP - scurtă descriere, organigrama

În vederea implementării cu succes a proiectului de investiție, la nivelul Beneficiarului s-a constituit o structură de implementare a proiectului, denumită Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care cuprinde 24 de membri, după cum urmează, organizați după următoarea structură:


UIP va acționa ca reprezentant al Beneficiarului pentru monitorizarea și implementarea tuturor contractelor din cadrul Proiectului de investiție, colaborând pentru aceasta atât cu celelalte departamente ale OR cât și cu alte instituții implicate conform celor descrise în POS Mediu.