Calendar activitati:


Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în orașul Filiași

Contractul de lucrări CL5 a fost atribuit prin licitație publică deschisă asocierii formate din Construcciones Lujan – Lujan Construcții SRL și Primaserv SRL și are o valoare de 25.103.680,88 lei fără TVA.

Investiţiile derulate în cadrul CL5, în sectorul de distribuție a apei potabile, vizează extinderea rețelei cu noi conducte, pe o lungime de aproape 19 km, reprezentând peste 1250 de noi branșamente pentru consumatorii individuali.

În sectorul de apă uzată, vor fi operate intervenții pe 63 dintre străzile orașului Filiași, în sensul extinderii rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de 33,5 km, în timp ce pe alte două străzi se vor executa lucrări de reabilitare a conductelor, pe o distanță de aproximativ 1,5 km.

Durata de execuţie a Contractului este de 23 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 01.02.2013.

Detalii privind zonele vizate de intervenții