Calendar activitati:


Rețele apă în Ciupercenii Vechi, aducțiune apă de la Calafat, gospodărie apă, rețea canalizare, colector de transfer de la Calafat

Contractul de lucrări CL9 a fost atribuit în data de 08.01.2014, în urma unei licitații publice, asocierii formate din SC POLYSTART IMPEX SRL și SC SCADT SA SLATINA și are o valoare de 9.358.336,85 lei fără TVA.

Investiţiile în cadrul CL9 vizează executarea unei conducte de aducțiune a apei potabile pentru alimentarea cu apă a localității Ciupercenii Vechi, pe o lungime de 7916 m, asigurarea apei potabile prin înființarea unei rețele de distribuție pe o lungime totală de 12927 m, și construirea unei rețele de canalizare menajeră având lungimea de 11959 m.

Durata de execuţie a contractului este de 12 luni de zile, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 03.02.2014.

Detalii privind zonele vizate de intervenții