Calendar activitati:


Beneficiile Proiectului

Îmbunătățirea calității vieții populației în aria de implementare a proiectului, prin asigurarea accesului la apă potabilă și servicii de canalizare, atât în termeni de calitate, cât și de cantitate, astfel:

  • Prin implementarea proiectului, 99,85% din populația totală din zona proiectului va avea acces la servicii conforme de furnizare de apă potabilă.
  • Prin implementarea proiectului, 99,86% din populația totală din zona proiectului va avea acces la servicii conforme de colectare și tratare a apei uzate;

Îmbunătățirea condițiilor de viață și sănătate pentru populația din zona proiectului: calitatea apei va conduce la reducerea riscului de îmbolnăvire. Dispozitivele de tratare a apei, conforme cu standardele românești și europene, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de igienă a vieții și a calității mediului, prin evitarea deversărilor necontrolate direct în cursurile de apă.

Reducerea costurilor suportate de consumatorii care vor fi conectați la rețea pentru prima dată, prin evitarea cheltuielilor de realizare a puțurilor și foselor individuale, la nivel de gospodărie. Crearea de noi locuri de muncă pe perioada realizării construcțiilor (aproximativ 450 de angajați cu normă întreagă pe o durată de 24 de luni).

Asigurarea de servicii de calitate în domeniul apei și apei uzate va atrage un număr mai mare de investitori în regiune.

Reducerea costurilor la nivelul Operatorului Regional prin optimizarea și modernizarea sistemului care permite o folosire efiecientă a resurselor, prin extragerea de apă, cât și economii la nivel energetic.

Beneficii de natură financiară:

  • Îmbunătățirea accesului la apă potabilă: peste 16500 de gospodării vor fi conectate la noua rețea de distribuție a apei
  • Reducerea cheltuielilor pentru consumatorii care folosesc surse proprii de apă (se estimează o economie de 315 Euro/gospodărie/an)
  • Reducerea cheltuielilor pentru clienții care folosesc fose septic individuale (se estimează o economie de 348 Euro/gospodărie/an)
  • Reducerea costurilor la nivelul Operatorului Economic (datorită măsurilor de reabilitare incluse în proiect se preconizează o economie a rezervelor de apă).