Calendar activitati:


Informații generale

Contract de finanțare nr. 122523/26.09.2011 cu titlul: ”Extinderea şi Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul DOLJ”;

Durata contractului: 40 de luni de la data semnării, până la 31.12.2014;

Valoarea totală a proiectului este de 633.060.393 lei din care: 564.253.056 lei reprezintă contribuția nerambursabilă din Fondul de Coeziune și de la bugetul de stat; 11.515.370 lei reprezintă contribuția Consiliilor locale din aria proiectului și a Consiliului Județean Dolj, de la bugetul local; 57 291 967 lei reprezină contribuția Companiei de Apă Oltenia SA, prin împrumut de la BERD.