Calendar activitati:


Reabilitarea captării și Stației de Tratare Calafat, conducta de aducțiune Calafat - Poiana Mare, modernizarea Stației de epurare Calafat

Contractul de lucrări CL3 a fost semnat în data de 7 mai 2013, cu un consorţiu de firme format din SC CORAL SRL Tulcea și SC Energomontaj SA și are o valoare de 38.965.721,53 lei, fără TVA.

Lucrările incluse în prezentul proiect pentru orașul Calafat, localitatea Ciupercenii Vechi și comuna Poiana Mare sunt structurate după cum urmează:

 1. Reabilitarea captării și Stației de tratare Calafat cu o capacitate de 40.000 PE – conducta de aducțiune de la Calafat la Poiana Mare:
  • Reabilitarea captării și Stației de tratare Calafat
  • Reabilitarea criburilor
  • Reabilitarea stației de pompare a apei brute
  • Reconstrucția decantoarelor
  • Reabilitarea celor 6 filtre rapide gravitaționale existente
  • Demolarea sau reabilitarea facilității de preparare a reactivilor și a altor clădiri pentru produsele chimice
  • Înlocuirea echipamentelor mecanice, electrice și auxiliare
  • Îngroșător de nămol
  • Unitate de deshidratare
  • Paturi de nămol
  • Stație de pompare apă tratată
  • Integrarea în sistemul SCADA
  • Echipare laborator stație de tratare
  • Conducta de aducțiune de la Calafat la Poiana Mare în lungime totală 17.005 m
 2. Modernizarea stației de epurare Calafat cu o capacitate de 30.000 PE (îndepărtare chimică a fosforului)
  • Echipamente de stocare și dozare sare metalică (sulfat de aluminium), cu pompe cu turație variabilă pentru dozarea soluției de coagulat la cele două bazine cu nămol activat existente, proporțional cu debitul de apă uzată intrat;
  • Conducte de legătură;
  • Echipament MEICA pentru operarea noului sistem;
  • Integrarea în sistemul SCADA a noilor echipamente
  • Echipare laborator stație de epurare.

Durata prevăzută pentru execuţia CL3 este de 22 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.