Calendar activitati:


Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Băilești

Contractul de lucrări CL8 a fost atribuit prin licitație publică deschisă asocierii formate din SC GRUP PRIMACONS SRL- VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA și are o valoare de 23.142.270,53 lei fără TVA.

Investiţiile derulate în cadrul CL8, în sectorul de distribuție a apei potabile, vizează reabilitarea rețelei existente pe o lungime de 11 km și înlocuirea a 222 branșamente existente, precum și extinderea acesteia cu aproximativ 6 km, urmând a fi executate 331 de noi branșamente pentru consumatorii individuali.

În sectorul de apă uzată, vor fi operate intervenții pe 57 dintre străzile orașului Băilești, în sensul extinderii rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de aprox. 40 km și realizării a 3366 de racorduri noi.

Durata de execuţie a Contractului este de 19 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Detalii privind strazile vizate de lucrări