Calendar activitati:


Auditul proiectului

Contractul de servicii CS4 a fost atribuit în data de 28 iunie, societății ELITE AUDIT SRL și are o valoare de 44.585,00 lei, fără TVA.

Serviciile vor fi prestate pe toată perioada derulării investitiei și constau în verificarea de către SC ELITE AUDIT SRL a modului în care se derulează cele 13 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii din cadrul proiectului. De asemenea, va fi verificat și modul în care clauzele contractului de finanţare au fost respectate de către Beneficiar pe parcursul implementării proiectului.