Calendar activitati:


Colector de transfer şi Staţie de epurare ape uzate Segarcea

Contractul de lucrări CL12 a fost atribuit în data de 15 aprilie 2013, prin licitație publică deschisă, unui consorţiu format din SC EDAS EXIM SRL – SC EUROPAN PROD SA și are o valoare de 11.900.000,88 lei, fără TVA.

Investiţiile derulate în cadrul CL12 vizează execuţia unei staţii de pompare de transfer la Segarcea şi a unui colector de transfer a apelor uzate de la Segarcea la Cerat, unde va fi construită o staţie de epurare regională, care va fi dimensionată astfel încât să poată prelua ulterior şi apele uzate provenite din aglomerările Cerat şi Lipova.

Durata prevăzută pentru execuţia CL12 este de 20 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.