Calendar activitati:


Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului

Contractul de asistență tehnică nr. 101/14.11.2011 a fost atribuit prin licitație publică unui consorțiu format din SC BLOM România SRL – lider de asociere, EPTISA România SRL și EPTISA Servicios de Ingenieria SL – parteneri de asociere.

Valoarea contractului de asistență tehnică este de 9.804.955 lei, iar data estimată pentru finalizarea acestuia este 14.09.2015.

Obiectivul general al acestui contract de servicii este de a asigura un management eficient pe toată durata implementării proiectului, prin acordarea de sprijin pentru Operatorul Regional Compania de Apă Oltenia SA, în calitate de beneficiar și pentru Unitatea de Implementare a Proiectului, în ceea ce privește:

  • managementul implementării contractului de finanțare,
  • pregătirea documentațiilor tehnice și atribuirea contractelor de lucrări,
  • asistența tehnică de specialitate pe durata execuției lucrărilor,
  • implementarea sistemului GIS pentru localitățile Craiova, Filiași și Calafat,
  • dezvoltarea unui system modern de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Craiova, Filiași și Calafat,
  • implementarea strategiei de promovare și conștientizare a beneficiilor proiectului în rândul consumatorilor.