Calendar activitati:


Stația de epurare Filiași

Contractul de lucrări CL6 a fost atribuit prin licitație publică deschisă ofertantului UTI GRUP SA, în calitate de lider al asocierii formate din SC UTI GRUP SA și SC DANEX CONSULT SRL și are o valoare de 15.681.664,20 lei, fără TVA.

Investiția derulată în cadrul acestui contract prevede demolarea instalației de epurare a apei uzate existente și construirea unei noi stații de epurare pe situl existent.

Pe lângă execuția efectivă a noii stații de epurare, activitățile ce vor fi derulate în cadrul CL6 mai prevăd și etapa de proiectare și elaborare a documentațiilor pentru obținere avizelor și autorizațiilor, precum și instruirea personalului de exploatare, întreținere, testare și punere în funcțiune.

Anterior demarării execuției, antreprenorul va lua toate măsurile de siguranță în ceea ce privește împrejmuirea locației, prin ridicarea unui gard prevăzut cu o cabină de control la poartă, pentru a restricționa și controla accesul persoanelor pe șantier.

Durata prevăzută pentru execuţia CL6, conform caietului de sarcini, este de 22 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 01.02.2013.