Calendar activitati:


Reţele noi de apă şi canalizare menajeră în Poiana Mare

Contractul de lucrări CL7 a fost atribuit în data de 19 aprilie 2013, prin licitație publică deschisă, asocierii formate din SC POLYSTART IMPEX SRL – SC TCIF SA CRAIOVA – SC CONFORT SA și are o valoare de 31,872.571,91 lei fără TVA.

Investiţiile derulate în cadrul CL07 vizează lucrări de extindere a reţelelor de apă pe 42 de străzi din localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi, pe o distanţă de 41 de km şi realizarea a 1.157 de noi branşamente. Investiţia mai prevede extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime totală de aprox. 40 de km, fiind prevăzute 1.146 de noi racorduri la consumatorii individuali.

Pentru asigurarea colectării şi transportului apelor uzate menajere din localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi către staţia de epurare ce se va executa în localitatea Rastu Nou, vor fi executate 3 staţii de pompare şi o staţie de transfer.

Durata de execuţie a contractului este de 21 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Detalii privind zonele vizate de intervenții