Calendar activitati:


Asistență tehnică din partea Proiectantului pentru implementarea proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”

Contractul de servicii CS3, în valoare de 2.014.850,00 Lei, fără TVA, a fost atribuit prin licitație publică deschisă către SC ROMAIR Consulting SRL.

Serviciile care vor fi prestate în baza contractului constau în asigurarea de Asistență Tehnică din partea proiectantului pentru pregătirea documentațiilor tehnice necesare obținerii autorizației de construire, precum și acordarea de asistență pe perioada derulării a patru contracte de lucrări, vizând investiții la infrastructura de apă și canalizare în șase localități din aria proiectului, respectiv: Craiova, Filiași, Poiana Mare, Dăbuleni, Călărași și Bechet.

Durata contractului este de 33 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere, respectiv 28.12.2012.