Acte utile

Contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare

Contract Servicii Apă și Canalizare CAO

Anexa 1

Anexa 2

Acte necesare deschidere partidă, schimbare partidă, reînnoire contract

Cerere deschidere partidă Societăți/Instituții

Cerere reînnoire/schimbare contract Societăți/Instituții

Cerere deschidere partidă Casă/Bloc

Declarație pentru Cerere deschidere partidă Casă/Bloc

Cerere deschidere partidă după separare pe casa scării

Cerere schimbare partidă Casă/Bloc

Cerere de reînnoire partidă Casă/Bloc

Acord pentru încheiere contract

Branșări și racordări

ACTE NECESARE PENTRU REALIZARE BRANŞAMENT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI/SAU RACORD DE CANALIZARE

• Copie act proprietate construcţie sau autorizaţie de construire sau hotărâre judecătorească sau act impunere financiar
• Copie certificat nomenclatură stradală
• Copie P.U.Z.
• Copie BI/CI
• Extras de carte funciară
• Acord notarial din partea finanțatorului investiției
• Avizul centrului zonal – pentru localități din aria de operare, altele decât Craiova

Cerere branşament – racord AGENȚI ECONOMICI

Cerere branşament – racord PERSOANE FIZICE

Separarea alimentării cu apă potabilă în condominii – etape pentru trecerea la distribuția orizontală a apei în condominiu

Cerere Aviz Branșare distribuție orizontală

Condițiile pentru trecerea la distribuția orizontală a apei în condominii

Declarație colectivă

Declarație necesară pentru trecerea la distribuția orizontală

Etapele pentru trecerea la distribuția orizontală

Model proces verbal adunare generală

Avize tehnice

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FIŞEI TEHNICE

  • copie certificat urbanism
  • copie BI/CI
  • copie certificat nomenclatură stradală
  • copie P.U.Z.
  • copie P.U.G.
  • copie plan de delimitare şi amplasament
  • avizul centrului zonal – pentru localități din aria de operare, altele decât Craiova


Formulare și Tarife

Tarif aviz amplasament

Formular fișă tehnică

Cerere aviz de amplasament

CONȚINUT DOCUMENTAȚIE OBȚINERE ACORD DE PRELUARE APE UZATE LA REȚEAUA DE CANALIZARE A  MUNICIPIULUI/LOCALITATEA……………………

  • Cerere tip

1.         FIŞĂ PREZENTARE

1.1.      Denumire societate

1.2.      Adresă, telefon, fax

1.3.      Amplasament

1.4.      Profilul de activitate

1.5.      Forma de proprietate

1.6.      Regim de lucru

2.         MEMORIU TEHNIC

2.1.      Prezentare activitate specifică desfășurată de societate

2.2.      Descriere procese de fabricație

2.3.      Suprafață incintă, din care suprafață construită și suprafață betonată (asfaltată)

2.4.      Modul de asigurare cu utilități (apă-canal): surse, cantități, volume, din care surse proprii sau rețea Compania de Apă Oltenia.

2.5.      Materii prime auxiliare și combustibili utilizați

2.6.      Produse și subproduse obținute și destinația

2.7.      Sursele de poluanți pentru ape, concentrația și debitele masice de poluanți rezultați pe faze tehnologice și de activitate

2.8.      Staţii de preepurare sau epurare a apelor uzate existente sau în curs de execuţie; randamente de reţinere a poluanţilor evacuaţi

2.9.      Concentraţiile de poluanţi evacuaţi, locul de evacuare

2.10.    Substanţe toxice şi periculoase produse, folosite, comercializate (dacă este cazul)

2.11.    Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a apelor (dacă este cazul)

2.12.    Monitorizarea calităţii apei uzate (se realizează cu laboratorul propriu sau terţi)

2.13.    Contorizarea debitului de apă evacuată (dacă este cazul)

2.14.    Buletin de analiză emis de un laborator analiză apă uzată.

2.15.    Avizul Direcției de Sănătate Publică (pentru unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, laboratoarelor şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, inteprinderile de ecarisaj precum şi orice fel de intreprinderi şi instituţii care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni-microbi, virusuri, ouă de paraziți).

3.         PIESE DESENATE, REGULAMENTE, SCHEME

3.1.      Plan încadrare în zonă a obiectivului (1:5.000 sau 1:10.000)

3.2.      Plan suprafaţă  incintă şi  schema reţelei interioare de canalizare

3.3.      Schema flux a procesului tehnologic sau a activităţii, cu specificaţia punctelor unde apar poluanţi, modul de colectare şi dirijare la instalaţia de epurare.

3.4.      Schema tehnologică a instalaţiei de epurare, preepurare, dimensionare, eficienţă

3.5.      Scheme tehnologice de gospodărire a substanţelor toxice (daca este cazul)

4.         COPII XEROX: CERTIFICAT ÎNREGISTRARE SOCIETATE, AUTORIZAŢIE DE MEDIU, AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR (dacă este cazul)

 Cerere obținere acord

Cerere revizuire acord

BMICMBA,

Ing.Naidin Marinel – 0728283625

                                                                                    Cod F.CAO.5.10.03 rev. 1