Avize tehnice

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FIŞEI TEHNICE

  • copie certificat urbanism
  • copie BI/CI
  • copie certificat nomenclatură stradală
  • copie P.U.Z.
  • copie P.U.G.
  • copie plan de delimitare şi amplasament
  • avizul centrului zonal – pentru localități din aria de operare, altele decât Craiova


Formulare și Tarife

Tarif aviz amplasament

Formular fișă tehnică

Cerere aviz de amplasament