Branșări și racordări

ACTE NECESARE PENTRU REALIZARE BRANŞAMENT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI/SAU RACORD DE CANALIZARE

• Copie act proprietate construcţie sau autorizaţie de construire sau hotărâre judecătorească sau act impunere financiar
• Copie certificat nomenclatură stradală
• Copie P.U.Z.
• Copie BI/CI
• Extras de carte funciară
• Acord notarial din partea finanțatorului investiției
• Avizul centrului zonal – pentru localități din aria de operare, altele decât Craiova

Cerere branşament – racord AGENȚI ECONOMICI

Cerere branşament – racord PERSOANE FIZICE