Serviciile publice de canalizare

PREZENTAREA SISTEMELOR PUBLICE DE CANALIZARE EXPLOATATE DE S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Sistemele publice de canalizare constituie ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare.
Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:

  • racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;
  • reţele de canalizare;
  • staţii de pompare;
  • staţii de epurare;
  • colectoare de evacuare spre emisar;
  • guri de vărsare în emisar;
  • depozite de nămol deshidratat;

SISTEME PUBLICE DE CANALIZARE

PREZENTAREA SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA