„Stație de Epurare Energie Zero din Municipiul Craiova – ZEP
Proiectul 2021/325457
Titlul proiectului: Stație de Epurare Energie Zero din Municipiul Craiova – ZEP
Craiova ( Zero Energy Waste Water Treatment Plant in Craiova Municipality –ZEP
Craiova)
Denumirea programului: Programul pentru Energie în România
Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021
Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’
Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)
Domeniu de interes: Energie regenerabilă
Operator de Fond pentru Program : Innovation Norway
Beneficiar :SC COMPANIA DE APA SA
Buget total eligibil propus: 616.820 EUR
Valoarea grant 85% Innovation Norway: 524.297 EUR
Finantare propie 15% CAO : 92.523 EUR
Sursa de finanțare grant: Norway Grants 2014-2021 administrate de Innovation Norway
Activitati bugetate:
Activitatea 1 – Proiectare și investiții de proiect – Inființarea unei centrale fotovoltaice,
inclusiv instruirea operatorilor fotovoltaici,
Activitatea 2. Management intern de proiect, audit financiar
Activitatea 3. Activități de diseminare și publicitate,

Scopul proiectului: Realizarea unei centrale fotovoltaice cu sistem de panouri
fotovoltaice la sol, in cadrul Statiei de epurare Făcăi, acoperind parțial baza proprie de
consum de energie electrică.
Astfel, vor fi instalate un total de 642 de panouri fotovoltaice monocristaline cu o putere
totală instalată. de aproximativ 350 kWp.
Panourile vor fi montate pe o structura metalica mobila cu o singura axa (N-S).
S-a ales un panou bifacial de 545 Wp sau echivalent cu tehnologie semicelulă,
reconfigurarea dimensională este posibil pentru orice alt tip de panou.
Modulele vor fi instalate la sol, grupate pe rânduri și apoi pot fi conectate la 7 invertoare
de 50 kVA,
Panourile FV vor fi fixate pe suporturi special concepute, care respecta inclinatia
necesara 0⁰-60⁰ pentru structurile mobile, precum si cerintele legate de greutatea
ansamblului modulului FV si de sarcinile suplimentare generate de factorii meteorologici
– vant, zapada, ger.
Obiective specifice:
Reducerea emisiilor de CO2
Reducerea consumului și a costurilor energiei electrice
Data de început a proiectului:septembrie 2022
Perioada de implementare:15 luni (septembrie 2022 – decembrie 2023)
Rezultate estimat:
– Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 175 tone CO2 echivalent/an;
– Energia produsă din alte surse regenerabile în MWh/an: 572 MWh/an;
– Capacitate instalată de producere a energiei electrice (în MW): 0,350 MW;
– Număr de instalații noi de producere a energiei regenerabile: o instalație
fotovoltaică (panouri bifaciale amplasate pe o structură metalică mobilă cu o
singură axă, Nord-Sud);
Aceasta economie de energie si costuri reprezinta aprox. 17% din valoarea actuala a
facturilor platite de companie.
Acoperirea energetica a fost calculata pentru acest proiect fotovoltaic la 18,7% din
consumul total de energie electrica din Statia de Epurare.

Începere lucrări proiect Stație de Epurare Energie Zero din Municipiul Craiova – ZEP Craiova

Începere lucrări

Lucrări montare structură susținere

Lucrări instalații electrice (cabluri)

Montaj echipamente tehnologice și punere în funcțiune

Finalizare lucrări proiect Stație de Epurare Energie Zero din Municipiul Craiova – ZEP Craiova

Video testimonial de prezentare a rezultatelor proiectului