Audiențe

PROGRAMUL DE AUDIENȚE

PENTRU UTILIZATORII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE,
ASIGURAT DE S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A., ESTE URMĂTORUL:

Director Tehnic ing. Lucian Lungu

Joi

ora 09:00
Director Economic ec. Anca Bălăceanu

Vineri

ora 09:00

Înscrierea în vederea acordării audienței se face la sediul Companiei – Serviciul Relații Publice, prin  telefon, la nr.  0251422117, interior 171 / 172 sau la adresa de email relatiipublicecao@apaoltenia.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte.