Serviciile publice de alimentare cu apă

PREZENTAREA SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ
EXPLOATATE DE S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Sistemele publice de alimentare cu apă constituie ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă.
Sistemele publice de alimentare cuprind, de regulă, următoarele componente:

  • captări;
  • aductiuni;
  • staţii de tratare;
  • staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;
  • rezervoare de inmagazinare;
  • reţele de transport şi distribuţie;
  • branşamente, până la punctul de delimitare.

PREZENTAREA SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ