Analize apă

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman (orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei). Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană.

În conformitate cu prevederile Legii calității apei potabile 458/2002, cu modificările și completările ulterioare, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. are obligația de monitorizare operațională a apei potabile pe zone de distribuție pentru toată aria de operare avizat anual de Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj.

Scopul monitorizării operaționale este de a produce periodic informații despre calitatea organoleptică, fizico-chimică și microbiologică a apei potabile produse și distribuite, despre eficiența tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punctul de vedere al valorilor parametrilor relevanți stabiliți de prezenta lege.

Pentru a putea efectua analize de apă potabilă recunoscute de Ministerul Sănătăţii, Laboratorul a fost înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile al Ministerului Sănătăţii pentru prima dată în anul 2010, înregistrarea se actualizează din doi în doi ani.

În toate localitățile din aria de operare, verificăm periodic probe de apă potabilă, prelevate din iesirile statiilor tratare si reţelele de distribuţie, din puncte de control, stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Dolj.

Rezultatele centralizate ale programului de monitorizare sunt publicate alăturat și sunt, de asemenea, disponibile la sediul și sucursalele S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.