Verificări metrologice

Laboratorul de Metrologie al Companiei de Apă Oltenia SA este autorizat să verifice contoare de apă rece cu diametrul nominal cuprins între DN 15 mm și DN 50 mm, precum și contoare de apă caldă cu diametrul nominal cuprins între DN 15 mm și DN 32 mm.

Când și cum se face verificarea apometrelor

Verificarea metrologică a apometrelor este o obligație care îi revine fiecărui proprietar în parte. Compania de Apă Oltenia, ca și administrator de rețea, trebuie să verifice toate contoarele situate pe domeniul public, peste 30.000 la număr. Termenul limită la care trebuie să se facă verificarea apometrelor de apă caldă este de patru ani, iar pentru cele de apă rece perioada maximă până la care se poate face verificarea metrologică este de șapte ani.

Angajații Laboratorului de Metrologie al Companiei de Apă Oltenia pot face verificări și pentru persoane fizice sau juridice, în baza unei cereri depuse la Companie, tariful fiind cuprins între 12 și 100 lei.
Verificarea unui apometru constă în scoaterea acestuia și conectarea lui la un aparat etalon, pentru a stabili dacă există erori de măsurare și dacă se încadrează în limitele admise legal. Dacă cererea este întemeiată și se constată că apometrul nu înregistrează corect consumul de apă, acesta va trebui înlocuit, costurile verificării metrologice fiind suportate de către Compania de Apă Oltenia. În cazul în care se ajunge la concluzia că apometrul funcționează la parametrii normali, acesta se va monta la loc, costul verificării fiind suportat de solicitant. La finalul operațiunii de verificare a apometrelor, acestea se vor sigila cu sârmă și plumb ștanțat.

Repere din activitatea de verificare a apometrelor

1. În urma solicitării dumneavoastră, ne deplasăm la locație pentru a identifica problemele apărute sau pentru a efectua verificarea metrologică.
2. Apometrele se decuplează, montându-se provizoriu apometre temporare sau dop.
3. Trecem la verificarea apometrului prin conectarea la un aparat-etalon, urmând ca rezultatul să fie consemnat în buletinul de verificare metrologică cu ADMIS sau RESPINS.
4. În cazul în care apometrul nu înregistrează corect, acesta va trebui înlocuit cu unul nou.
5. Montajul se va sigila, iar dumneavoastră veți primi documentația necesară validării funcționării contorului de apă.