Digitalizare

„DIGITALIZAREA ACTIVITATII COMPANIEI DE APA OLTENIA” PRIVIND ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI SOFTWARE SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului il reprezinta eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor in domeniul apei si apei uzate vizand realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE).
Pentru operator, infrastructura si tehnologia învechite pe de o parte, respectiv criza de personal si posibilitatile reduse de atragere a fortei de munca calificate au devenit o problema din ce în ce mai mare. Pentru a gestiona în mod activ reteaua de apa, obtinerea de informatii precum consum, presiune si debit în timp real este esentiala. Dintre toate componentele sistemelor de management al apei utilizate în prezent de operator, contorizarea apei vândute se bazeaza în cea mai mare parte pe citiri manuale.
La momentul curent, pentru contorizarea apei produse si determinarea eficientei retelei de distributie exista o echipa dedicata care raporteaza directorului general. Inventarul activelor contorizate, este înregistrat în documente scrise pe hârtie.
Pentru stocarea si interpretarea datelor se utilizeaza platforme de management de la producatorii, însa solutiile functioneaza independent, fara a realiza legatura între date. Pentru cea mai mare parte a contoarelor existente, preluare a datelor se efectueaza prin citire manuala lunara.
Pentru a îmbunatati detectarea pierderilor si a fraudelor, trebuie crescute acuratetea si frecventa culegerii datelor, de aici decurgând necesitatea implementarii contoarelor inteligente de apa, cu transmisie automata a datelor colectate din teren la serverele CAO.
Implementarea unor solutii de contorizare inteligenta, respectiv de management al apei neaducatoare de venituri (NRW), integrate la nivel
de utilizare a datelor cu restul sistemelor de gestiune ce functioneaza la momentul actual va permite operatorului:
-sa-si îmbunatateasca performanta financiara
-sa reduca impactul lucrarilor de mentenanta asupra calitatii vietii cetatenilor, contribuind astfel ca localitatile deservite sa devina mai atractive
-sa-si sporeasca rezistenta la schimbarile climatice
-sa-si reduca consumul de energie
Pornind de la proiectiile pe termen mediu si lung, ce au în vedere restrângerea accesului si exploatarea de catre operatori a unor noi resurse de apa, managementul îmbunatatit al apei neaducatoare de venituri NRW ofera o rentabilitate superioara în comparatie cu cresterea aprovizionarii. În acelasi timp, veniturile din apa economisita vor îmbunatati rezultatul financiar al operatorului, în timp ce reducerea cantitatilor de apa captate va creste sustenabilitatea si rezilienta comunitatii locale.
Componenta principala a proiectului o reprezinta dezvoltarea unui software integrat (platforma digitala) si a solutiilor de contorizare inteligenta care va facilita managementul al apei neaducatoare de venituri (NRW) si se va integra cu sistemele actuale ale operatorului,
fiind prevazute urmatoarele etape:
•Analiza si proiectarea sistemului integrat
•Dezvoltare platforma on-line integrata
•Implementarea unui sistem avansat de management al infrastructurii de contoare
•Implementarea unui sistem de gestionare a apei neaducatoare de venituri
•Implementarea unui sistem de management al activelor
•Implementarea platformei de integrare operationala
•Testarea sistemelor si a platformei integrate
•Formarea si instruirea personalului operatorului în vederea utilizarii sistemelor
•Documentarea solutiilor prin realizarea manualelor de utilizare
•Achizitionarea 1800 de contoare, 12 debitmetre, 101 datalogerele
Rezultatele:
– Existenta la nivelul OR a unui sistem avansat de management al infrastructurii de contoare
– Existenta la nivelul OR a unui sistem informatic eficient de management al pierderilor de apa în sistemele de alimentare cu apa (NRW)
– Existenta la nivelul OR a unui sistem informatic eficient de management al activelor
– Existenta la nivelul OR a unei platforme operationale de integrare
– Personalul OR este instruit în utilizarea si dezvoltarea sistemului informatic
– Influentarea dezvoltarii socio-economica a zonei acoperite de proiect.
Masurile vin în completarea actiunilor finantabile în prezent si sunt complementare si compatibile cu actiunile finantate anterior. Sistemul SCADA dezvoltat anterior prin POS Mediu 2007-2013 si POIM 2014-2020 va furniza datele necesare solutiei software dezvoltate în acest proiect asigurându-se astfel complementaritatea între aceste proiecte.
Adoptarea noilor instrumente tehnologice si integrarea lor în procesele operationale si comerciale creeaza contextul unei dezvoltari rapide si eficiente. Dimensiunea digitala faciliteaza o mai buna comunicare cu publicul tinta, creste gradul de adaptabilitate al proiectelor si contribuie semnificativ la vizibilitatea OR în ecosistemul în care functioneaza. Digitalizarea proceselor si procedurilor este primul pas al transformarii digitale Eficientizarea activitatii OR depinde foarte mult de felul în care sunt efectuate diferitele procese si proceduri din interiorul acesteia. O buna organizare a informatiilor care stau la baza respectivelor procese si proceduri duce la comunicarea clara a lor catre persoanele si entitatile interesate, la folosirea cât mai corespunzatoare a resurselor si, implicit, la un profit mai mare.
Senzorizarea activelor din infrastructura operatorului face posibila definirea, dezvoltarea si calibrarea solutiilor pentru managementul ciclului apei: validarea pe teren, detectarea pierderilor, gestionarea comenzilor de lucru, service clienti. Datele provenite de la senzori sunt capitalizate în informatii actionabile prin implementarea tehnologiilor precum Big Data sau Inteligenta Artificiala oferite de platforma de integrare operationala.
Mediul digital este unul dinamic si aflat în continua schimbare. Acesta poate da o noua dimensiune serviciilor OR prin îmbunatatirea continua, încorporarea tendintelor tehnologice actuale si prin crearea unei legaturi mai directe si colaborative cu clientii.
Prin intermediul platformei digitale de integrare operationala si comerciala, datele din infrastructura si despre clienti se transforma în informatii valoroase pentru OR si suport decizional pentru management.
Transformarea digitala ofera OR o mare oportunitate, din punct de vedere organizational, operational si al relatiilor cu clientii, deoarece ne ajuta sa constientizam importanta datelor în organizatie, sa integram, sa procesam si sa gestionam date valoroase, care sunt esentiale atunci când se iau masuri privind o gama larga de variabile interconectate si diferite scenarii

Invitație începere lucrări proiect digitalizare
Invitație finalizare lucrări proiect digitalizare
Agendă conferință începere lucrări proiect digitalizare
Agendă conferință finalizare lucrări proiect digitalizare
Comunicat de presă începere lucrări proiect digitalizare
Comunicat de presă finalizare lucrări proiect digitalizare