Buletine C.Z. februarie 2023

CAO Com. Carcea, sat Banu Maracine consumator februarie 2023
CAO Com. Carcea, sat Banu Maracine refulare februarie 2023
CAO Com. Carcea, sat Carcea consumator februarie 2023
CAO Com. Carcea, sat Carcea refulare februarie 2023
CAO Com. Isalnita , Statie Isalnita refulare februarie 2023
CAO Com. Isalnita consumator februarie 2023
CAO Com. Malu Mare consumator februarie 2023
CAO Com. Plenita,sat Castre consumator februarie 2023
CAO Com. Plenita,sat Castre refulare februarie 2023
CAO Com. Plenita,sat Plenita consumator februarie 2023
CAO Com. Plenita,sat Plenita refulare februarie 2023
CAO Com. Tantareni,sat Tantareni consumator februarie 2023
CAO Com. Teasc,sat Secui consumator februarie 2023
CAO Com. Teasc,sat Secui refulare februarie 2023
CAO Com. Telesti, sat Buduhala consumator februarie 2023
CAO Com. Telesti, sat Buduhala refulare februarie 2023
CAO Com. Telesti, sat Somanesti consumator februarie 2023
CAO Com. Telesti, sat Somanesti refulare februarie 2023
CAO Com.Floresti consumator februarie 2023
CAO Com.Floresti refulare februarie 2023
CAO Com.Podari,sat Balta Verde consumator februarie 2023
CAO Com.Podari,sat Braniste consumator februarie 2023
CAO Com.Podari,sat Podari consumator februarie 2023
CAO Craiova, Statie Facai refulare februarie 2023
CAO Craiova, Statie Simnic industriala februarie 2023
CAO Craiova, Statie Simnic inferioara februarie 2023
CAO Craiova, Statie Simnic superioara februarie 2023
CAO Izvarna,Statie Izvarna refulare februarie 2023
CAO Loc. Almaj consumator februarie 2023
CAO Loc. Almaj refulare februarie 2023
CAO Loc. Bradesti consumator februarie 2023
CAO Loc. Caraula consumator februarie 2023
CAO Loc. Caraula refulare februarie 2023
CAO Loc. Cotofenii din Fata consumator februarie 2023
CAO Loc. Filiasi consumator februarie 2023
CAO Loc. Filiasi refulare februarie 2023
CAO Loc. Racarii de Sus consumator februarie 2023
CAO Loc. Racarii de Sus refulare februarie 2023
CAO Loc.Bailesti consumator februarie 2023
CAO Loc.Bailesti refulare februarie 2023
CAO Loc.Barca consumator februarie 2023
CAO Loc.Barca refulare februarie 2023
CAO Loc.Bechet consumator februarie 2023
CAO Loc.Bechet refulare februarie 2023
CAO Loc.Breasta consumator februarie 2023
CAO Loc.Breasta refulare februarie 2023
CAO Loc.Calafat consumator februarie 2023
CAO Loc.Calafat refulare februarie 2023
CAO Loc.Calarasi consumator februarie 2023
CAO Loc.Calarasi refulare februarie 2023
CAO Loc.Carpen consumator februarie 2023
CAO Loc.Carpen refulare februarie 2023
CAO Loc.Ciupercenii Vechi consumator februarie 2023
CAO Loc.Ciupercenii Vechi consumatorfebruarie 2023
CAO Loc.Ciupercenii Vechi refulare februarie 2023
CAO Loc.Dabuleni consumator februarie 2023
CAO Loc.Dabuleni refulare februarie 2023
CAO Loc.Goicea consumator februarie 2023
CAO Loc.Goicea refulare februarie 2023
CAO Loc.Poiana Mare consumator februarie 2023
CAO Loc.Poiana Mare refulare februarie 2023
CAO Loc.Seaca de Camp consumator februarie 2023
CAO Loc.Seaca de Camp refulare februarie 2023
CAO Loc.Segarcea consumator februarie 2023
CAO Loc.Segarcea refulare februarie 2023
CAO Loc.Simnicul de sus consumator februarie 2023
CAO Loc.Simnicul de sus refulare februarie 2023