ANUNȚ PUBLIC DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE

COMPANIA DE APA OLTENIA SA titular al proiectului ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL DOLJ, IN PERIOADA 2014 – 2020”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Statie de pompare si conducta de evacuare SEAU Rast-Dunare” componenta a contractului ”CL 12 – Extindere sistem de alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi”propus a fi amplasat in judetul Dolj, localitatea Rast.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, strada Petru Rares nr.1, judetul Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 0800– 1630 si vineri intre orele 0800– 1400precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.”