Interventii 07.01.2022

-B-dul Dacia bl.99A3-conducta sparta in trotuar
-Str.Riului nr.417-conducta sparta in strada
-Str.Dimbovita bl.22-conducta sparta in strada