COMUNICAT 12.10.2021: S-a semnat un nou contract care prevede investiții pentru apă și canalizare cu fonduri europene în județul Dolj


Compania de Apă Oltenia S.A. a semnat, astăzi, 12 octombrie 2021, un nou contract de proiectare și execuție lucrări în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”. Investițiile care se vor face în baza acestui contract, DJ – CL – 08, vizează lucrări de reabilitare a Gospodăriilor de Apă (GA) Bordei și Coțofenii din Dos, dar și reabilitarea drenului Gioroc și aducțiunii Ișalnița-Șimnic.
La semnarea contractului a fost prezent și primarul localității Coțofenii din Dos, Ion Dina, care așteaptă cu nerăbdare demararea lucrărilor în teren.

Licitația a fost câștigată de Asocierea S.C. TEOVAL & CO S.R.L. (lider de asociere) – S.C. PRIMASERV S.R.L. – S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L., la o valoare de 72.522.164,29 LEI fără TVA, iar contractul cuprinde proiectarea și execuția următoarelor lucrări:
Reabilitare Gospodăria de apă Bordei (Craiova): respectiv reabilitarea rezervoarelor de apă potabilă (2×5000 m.c.); Stație de pompare nouă; Pavilion administrativ; Laborator de analize chimice și bacteriologice; Dotarea cu mobilierul necesar fiecărei încăperi a clădirii administrative și a laboratorului de analize
Realizare Gospodărie de apă Coțofenii din Dos: achiziția unui rezervor de 250 m.c.; Statie de clorinare Q = 8,06 l/s; Grup pompare tip booster pentru localitatea Potmelțu; Grup pompare (pentru repompare spre localitatea Coțofenii din Dos); Împrejmuire; Pavilion administrativ, inclusiv dotarea cu mobilierul necesar.
Reabilitare pavilion administrativ Mihăița (Coțofenii din Dos), inclusiv dotarea cu mobilierul necesar.
Reabilitare dren Gioroc: reabilitarea clădirii cu puțuri, clădirii camerei colectoare, gard și porți, drumuri de acces din incintă, iluminat exterior/interior; Realizare instalație electrică la gospodăria de apă; Construcție clădire administrativă nouă, inclusiv dotarea cu mobilierul necesar; Realizare sistem de supraveghere video pentru căminele de vizitare; Amenajare canal de protecție, prin decolmatare și plantare pomi ornamentali; Repararea tuturor căminelor de vizitare.
Reabilitare aducțiune Ișalnița – Șimnic: reabilitarea conductelor de aducțiune (fir I și fir II) între captare Jiu și stația de tratare Ișalnița (2 x 675 m); reabilitarea conductelor de aducțiune (fir I și fir II) între stația de tratare Ișalnița și Gospodăria de apă Craiova (18.930 m), precum și reabilitarea clădirii cantonului Amaradia.

Contractul prevede elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională, incluzând toate documentele (memorii, desene, calcule etc.) şi orice documentație necesară pentru obținerea autorizației de construire şi avizelor necesare execuției, precum și lucrări de construcție, furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice, testare şi punere în funcțiune a acestora și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție. Perioada de proiectare (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) este de 6 luni, durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 18 luni, iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 36 de luni.