PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Informații generale despre proiect


Compania de Apă Oltenia S.A. implementează Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020.

Proiectul propune investiții în infrastructura de apă și apă uzată în municipiile Craiova, Calafat, Băileşti, oraşele Bechet, Dăbuleni şi comunele Cârcea, Malu Mare, Bucovăţ, Breasta, Gherceşti, Mischii, Işalniţa, Simnicu de Sus, Coţofenii din Dos, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rast, Maglavit, Cerăt, Călăraşi, Ostroveni, Plenița, din județul Dolj și localitățile aflate pe traseul aducțiunii fir II Isvarna-Craiova din județul Gorj.

Componente de investiții în sectorul de apă:

 • Surse de apă: reabilitare, extindere și amenajare noi surse de apă - 6 buc.
 • Extindere și reabilitare conducte aducțiune: 222 km
 • Stații de tratare apă noi: 2 buc.
 • Stații de clorare: 9 buc.
 • Rezervoare înmagazinare apă: 14 buc.
 • Stații de pompare apă: 19 buc.
 • Rețele distribuție: 169 km.
Componente de investiții în colectarea și tratarea apei uzate:
 • Extindere și reabilitare rețele canalizare: 448 km
 • Înființare și reabilitare stații de pompare apă uzată: 125 buc.
 • Conducte refulare noi: 84 km
 • Dispecerat SCADA local pentru infrastructură de apă uzată - 3 buc.

harta

Valori de finanțare

Valoarea totală a proiectului: 2.114.507.501,55 lei
Valoarea nerambursabilă: 1.356.142.206,36 lei
Contribuția proprie: 31.909.228,37 lei

Perioada de implementare: 59 luni, respectiv 27.02.2019 - 31.12.2023.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Dolj, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile.

Obiectivele specifice asociate sunt:

 • asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;
 • asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate ariile vizate;
 • îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
 • îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate;
 • crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei;
 • conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului.

Statia Isvarna O componentă majoră a Proiectului regional o reprezintă investiția strategică „Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova”, obiectiv de investiție de utilitate publică ce constituie varianta de asigurare a deficitului de apă, cât și asigurarea calității apei pentru Municipiul Craiova și localitățile de pe parcursul conductei de aducțiune din județul Dolj și județul Gorj. Lucrările prevăzute:

 • reabilitarea conductei de aducțiune pe o lungime de 27,402 km;
 • extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de 96,418 km;
 • amenajarea incintei de captare Isvarna și o stație nouă de hipoclorit.


Stadiul Contractelor

Informații actualizate privind desfășurarea contractelor, zonele în care se desfășoară lucrările, precum și durata acestora. Orice posibil disconfort pentru locuitori va fi semnalat din timp.

Vezi detalii

Planul de publicitate

Planul măsurilor de publicitate și informare a Proiectului

Vezi detalii

Proiect anterior POS Mediu

Proiect finanțat din POS Mediu 2007-2013 „Extinderea şi Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul DOLJ”

Vezi pagina proiectului finanțat prin POS Mediu

Comunicate de presa

Publicare anunt de presa - noiembrie 2019

Detalii

Materiale de informare

Materiale de informare și promovare

Detalii

Spoturi de promovare audio-video

Spoturi audio-video

Detalii

Evenimente

Evenimente din cadrul proiectului

Detalii


Întrebări și răspunsuri frecvente

Cele mai importante intrebări despre sistemul de alimentare cu apă și reţeaua publică de canalizare

Vezi întrebări frecvente

Linkuri utile

Linkuri rapide către principalele instituții implicate

Detalii

Urmăriți-ne pe Facebook:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro