PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Contractele de lucrări


Stadiu general contracte
(actualizat la 30 iunie)
Tip lucrare Stadiu
CL2 6,03%
CL3 18,96%
CL4 18,65%
CL7 34,69%
CL10 8,42%
CL11
16,1%
CL13 6,5%
CL14 6%
CL15 30,17%
CL16 -
CL17 5,64%
CL19 -
CL22 20,5%

Click mai jos pentru detalii contracte:

Scurtă descriere contract: Conform prevederilor contractuale, lucrările proiectate și care urmează să fie executate în cadrul contractului vizează:
Pentru sistemul de alimentare cu apă:

 • Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în orașul Craiova cu 3872 m;
Pentru sistemul de canalizare:
 • Extindere rețea de canalizare - lungime 58.112 m, inclusiv 3.255 racorduri și 1.484 cămine de vizitare;
 • Reabilitare rețea de canalizare - lungime 1.051 m, inclusiv 92 racorduri și 51 cămine de vizitare;
 • Construcție stații de pompare apă uzată noi (și conducte de refulare aferente) - 14 buc.
Valoarea contractului de lucrări: 72.127.319,00 LEI (fără TVA).

Antreprenor: Asocierea SC DSE CONSULTING SRL (50%) – SC THERMAL PIPES SOLUTIONS SRL (42,5%) – SC UTALIM SA (7,5%)

Stadiu contract:

CL 02 Tip lucrare Stadiu
Retea apa – reabilitare -
Bransamente -
HHidranti -
Camine de vane -
Retea canalizare extindere 19,96%
Retea canalizare reabilitare
-
Camine vizitare canal extindere 12,45%
Camine vizitare canal reabilitare -
Camine racord extindere Extindere 11,21%
Camine racord reabilitare Reabilitare -
SPAU -
Conducta refulare
-

Poze:
..
Aleea Breaza
..
Str. Harghita -inspectii video
..
Str Oltului-Craiova
..
Str Izvorul Rece-Craiova
..
Str Oltului-Craiova
..
Str. Dorna-Facai
..
Str. Ialomita-Facai
..
Str. Ialomita-Facai
..
Imagini șantier
..
Imagini șantier
..
Imagini șantier
..
Imagini șantier

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:
UAT Carcea:

 • Extindere rețea de alimentare cu apă (L = 19.570 m), incluzând 25 cămine cu vane, 173 hidranți supraterani și 278 branșamente;
 • Construcție stație de pompare apă potabilă și conducta de transport aferentă – 1 buc.;
 • Construcție stație de pompare apă potabilă, de tip booster – 1 buc.;
 • Construcție aducțiune Bordei-Magnolia (L = 7.887 m), incluzând 15 cămine de vane, o vană îngropată;
 • Extindere rețea de canalizare (L = 19.411 m), incluzând 278 racorduri și 462 cămine de vizitare;
 • Construcție stații de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente – 4 buc.;
UAT Malu Mare:
 • Extindere rețea de canalizare (L = 18.244 m), incluzând 606 racorduri și 421 cămine de vizitare.
Valoarea contractului de lucrări: 46.979.201 LEI (fără TVA).

Antreprenor: ASOCIEREA GRUP PRIMACONS S.R.L. (lider de asociere) - VALTUM PROD-COM S.R.L. - CONSTRUCȚII ERBASU S.A.
Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 27.07.2020.
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 03 Tip lucrare Stadiu
Retea apa 52,76%
Bransamente 1,08%
Hidranti 1,16%
Camine de vane -
Aductiune 91,82%
Camine de vane - Aductiune -
Statie de pompare apa potabila -
Retea canalizare 31,31%
Camine vizitare canal 29,22%
Camine racord 18,44%
SPAU -
Conducta refulare 70,1%

..
CL3-Carcea Drumul Apelor
..
CL3-Malu Mare
..
CL3-Malu Mare
..
Extindere r. de aductiune-Str. D. Apelor
..
Extindere r. de canalizare- Str. Castanilor
..
Extindere r. distributie -Str. Complexului
..
Extindere r. distributie-Str. Aviatiei
..
Extindere r. distributie-Str. Ciocarliei
..
Extindere r. distributie-Str. Mierlei
..
Extindere retea distributie-Str. Mierlei
..
Extindere retea Canalizare Str. Aviatiei Tronson C138-C137
..
Extindere retea Canalizare Str. Progresului -Tronson C148-C149
..
Montare Panou Publicitar – str. Teiului

Scurtă descriere contract: Conform prevederilor contractuale, pe raza comunei Ghercești se va extinde rețeaua de distribuție a apei pe o lungime de 920 m., incluzând 13 hidranți de incendiu, se extinde rețeaua de distribuție a apei în localitatea Gârlești pe o lungime de 953 m., incluzând 11 hidranți de incendiu, se extinde rețeaua de canalizare în Ghercești pe o lungime de 9.975 m., incluzând 613 racorduri și 276 cămine de vizitare și se vor realiza 7 stații de pompare a apei uzate și conductele de refulare aferente, în lungime de 2.451 m. În comuna Mischii, proiectul prevede extinderea retelei de canalizare pe o lungime de 14.744 m, incluzând 1.043 racorduri și 369 cămine de vizitare, dar și realizarea a 6 stații de pompare a apei uzate și conducte de refulare aferente (în lungime de 1.478 m).
Valoarea contractului de lucrări: 25.804.324 lei (fără TVA).

Antreprenor: ASOCIEREA SC GRUP PRIMACONS, VALTUM PROD SRL, SC ACETI SRL
Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 01.07.2020.
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 04 Tip lucrare Stadiu
Retea apa 100,69%
- bransamente 84,62%
- hidranti 100%
Retea canalizare 8,6%
- racorduri 31,22%
- camine vizitare 39,84%
SPAU -
- conducta refulare 17,26%
- subtrav. drum 24,00%
- subtrav. rau -

Imagini șantier:

..
Lucrari Comuna Ghercesti
..
Lucrari Comuna Mischii
..
Lucrari Comuna Mischii
..
Lucrari Comuna Ghercesti
..
Lucrari Comuna Ghercesti
..
Lucrari Comuna Ghercesti
..
DJ641 Mlecanesti-Mischii
..
DN65C-Motoci
..
Str. Eroilor-Mischii
..
Str. Izvor
..
Santier Aleea IV Eroilor1
..
Santier Str. Podului
..
Santier Str. Podului
..
Santier Str. Drum Pamant
..
Santier Str. Izlaz
..
Santier Str. Izlaz
..
Santier Str. Izvor
..
Santier Str. Izvor
..
Santier Str. Pomilor
..
Str Eroilor-com.Ghercesti
..
Str Primaverii-Ghercesti
..
Str Pomilor-com.Mischii
..
Urechesti-Dj641
..
Organizare santier Mischii
..
Organizare santier Mischii
..
Organizare santier Mischii

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:
UAT Breasta:

 • Extindere rețea de distribuție a apei (L = 9.141 m);
 • Extindere rețea de canalizare (L = 8.983 m), incluzând 621 racorduri, 185 cămine de vizitare;
 • Realizarea a 8 stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente (L=2.662 m)..;
UAT Bucovăț:
 • Extindere rețea de canalizare (L = 8.251 m), incluzând 624 racorduri, 263 cămine de vizitare;
 • Realizarea a 6 stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente (L=1.273 m).
Valoarea contractului de lucrări: 30.125.552 LEI (fără TVA).

Antreprenor: ASOCIEREA ACVATOT S.R.L. – SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. – DRUM CONCEPT S.R.L.
Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 17.08.2020.
Stadiu contract:

S-au derulat activitati astfel:

CL 07 Tip lucrare Stadiu
Retea apa 59,58%
Bransamente 46,53
Hidranti 59,76%
Camine de vane -
Retea canalizare 49,96%
Camine vizitare canal 37,42%
Camine racord 33,09%
SPAU -
Conducta refulare 72,66%

Foto:

..
Colector D250mm fundatie drum,str. Dealul Carligeilor, Bucovat
..
Colector D250mm racorduri traversare drum, Drumul Paliluluii, Bucovat
..
Camin vizitare si colector PVC D250mm- str. Morii, Breasta
..
Str Argetoaiei
..
Str Cimitirului
..
Colector D250mm-str. Dealul Crligeilor-Bucovat
..
Desfacere sistem rutier existent-podet DJ606A sat. Obedin
..
Racord canalizare-str. DJ606A sat Obedin
..
Colector D250mm - camin vizitare str. Dealul Perilor 3 -Bucovăț
..
Colector D250mm str. Dealul Carligeilor - Bucovăț
..
Colector D250mm str. Dealul Perilor 3 - Bucovăț
..
Conducta apa PEID D110 str Moreni -camin bransament-sat Obedin
..
Conducta apă PEID D110 str Moreni- hidrant- Breasta sat Obedin
..
Colector D250mm - camin racordstr. DJ552 - Bucovăț-sat Bucovat
..
Colector D250mm - str Moreni-Breasta -sat Obedin
..
Colector D250mm compactare - str Moreni-Breasta sat Obedin
..
Colector D250mm str. DJ552 - Bucovăț-sat Bucovat
..
Colector D250mm str. DJ606A - Obedin-sat Breasta
..
Conducta apa D110mm str. Moreni - Obedin-sat Breasta
..
Conducta apă PEID D110 str Moreni -camin bransament- Breasta sat Obedin
..
compactare str. Moreni
..
Str. Cimitirulu, Obedin-Breasta
..
montare conducta Breasta
..
turnare nisip - str. Jiului
..
Camin C45 – DJ606A - str Argetoaiei, Breasta
..
Colector D250mm – DJ606A - str Argetoaiei Breasta
..
Colector D250mm - str Cimitirului - Breasta
..
Colector D315mm - DJ552 – Bucovat – montare camin
..
Colector D315mm - DJ552 – Bucovat
..
DJ552-canalizare

Scurtă descriere contract: Contractul prevede investitii in urmatoarele UAT-uri: UAT Ostroveni, UAT Bechet, UAT Călărași, UAT Dăbuleni.
Valoarea contractului de lucrări: 99.942.876,35 LEI (fără TVA)

Antreprenor: S.C. ERPIA S.A.
Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 23.09.2020.
Stadiu contract:

S-au derulat activitati astfel:

CL 10 Tip lucrare Stadiu %
Retea apa 65,86%
Bransamente 29,32%
Hidranti -
Camine de vane -
Retea canalizare 16,24%
Camine vizitare canal 16,13%
Camine racord 4,39%
SPAU -
Conducta refulare 5,9%

Foto:

..
Lucrari compactare sistem rutier str I. Antonescu- Bechet
..
Lucrari de sapatura canalizare Drumul Cafadar- Ostroveni
..
Lucrari de sapatura canalizare str Liliacului-Sarata
..
Lucrari de sapatura canalizare str. Plevna-Bechet
..
Lucrari conducta PVC Strada Ion Antonescu-Bechet
..
Lucrari sapatura cu sprijiniri Strada Camil Petrescu-Dabuleni
..
Lucrari sapatura cu sprijiniri Strada Tigani 3 (Tamaioarei), Listeava
..
Lucrari sapatura cu sprijiniri Strada Eroilor localitatea Sarata
..
Sapatura fara sprijiniri -Strada Camil Petrescu, Dabuleni
..
Strada DJ551B - Listeava - Lucrari de sudura PEHD 250mm

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:
1. Extindere sistem de alimentare cu apă existent în comuna Maglavit – sat Hunia:
• Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Hunia (L = 12.192 m), incluzând 1.049 branșamente, 23 cămine de vane, 3 vane de linie îngropate, 115 hidranți de incendiu supraterani;
2. Extindere rețea de canalizare (L=48.933 m, 4.673 de racorduri, 1.661 cămine de vizitare, 11 stații de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente):
• Extindere rețea de canalizare în localitatea Hunia (L = 11.368 m), inclusiv 2 stații de pompare noi;
• Extindere rețea de canalizare în localitatea Maglavit (L = 21.281 m), inclusiv 4 stații de pompare noi;
• Extindere rețea de canalizare în localitatea Golenți (L = 4.928 m), inclusiv 1 stație de pompare nouă;
• Extindere rețea de canalizare în localitatea Basarabi (L = 11.356 m), inclusiv 4 stații de pompare noi.
Valoarea contractului de lucrări: 62.953.287,00 LEI (fără TVA).

Antreprenor: ASOCIEREA SC PRIMACONS GRUP SRL (LEADER) – SC VALTUM PROD-COM SRL
Ordinul de începere al lucrarilor a fost emis la data de 31.08.2020.
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 11 Tip lucrare Stadiu
Retea apa 67,42%
Bransamente -
Hidranti -
Camine de vane -
Retea canalizare 24,12%
Camine vizitare canal 15,35%
Camine racord 10,59%
SPAU -
Conducta refulare 41,83%

..
Basarabi Calea Craiovei
..
Hunia- Str. M. Kogălniceanu
..
Basarabi- Str. Caraiman
..
Basarabi- Refulare SPAU
..
Basarabi- Str. Campului
..
Basarabi- Str. Nucilor
..
Basarabi- Str. Comani
..
Basarabi- Str. Salcâmului
..
Maglavit- Refulare SPAU 4
..
Basarabi- Str. Cetățuiei
..
Basarabi- Str. Cireșilor
..
Maglavit- Refulare SPAU 4
..
Maglavit- Refulare SPAU 4

Valoarea contractului de lucrări: 33.355.096,65 LEI (fără TVA).

Antreprenor: Asocierea S.C. TEOVAL & CO S.R.L.(lider de asociere) - S.C. PRIMASERV S.R.L. - S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. - S.C. HIDROTERM S.A. - S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.
Ordinul de începere al lucrarilor: -
Stadiu contract:
Contract nou semnat.

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:
UAT Poiana Mare:

 • Extindere rețea de alimentare cu apă în Poiana Mare (PEID, L = 15.611 m)
 • Extindere rețea de alimentare cu apă în Tunarii Vechi (PEID, L = 7.172 m)
 • Extindere rețea de alimentare cu apă în Tunarii Noi (PEID, L = 7.328 m)
 • Extindere rețea de canalizare în Poiana Mare (L = 14.447 m), incluzând 860 de racorduri, 310 cămine de vizitare
 • Construcție 4 stații de pompare apă uzată noi și conductele de refulare aferente (L = 1626 m) în Poiana Mare
 • Extindere rețea de canalizare în Tunarii Vechi (L = 6498 m), incluzând 399 de racorduri, 140 cămine de vizitare;
 • Construcție stație de pompare apă uzată și conducta de refulare aferentă (L = 487 m) în Tunarii Vechi.
UAT Piscu Vechi:
 • Extindere rețea de alimentare cu apă în Piscu Vechi (PEID, L= 17.899 m)
 • Extindere rețea de canalizare în Piscu Vechi (L = 15.152 m), incluzând 811 de racorduri, 291 cămine de vizitare
 • Construcție 5 stații de pompare apă uzată și conductele de refulare aferente (L = 907 m) în Piscu Vechi.
Valoarea contractului de lucrări: 47.049.438,00 LEI (fără TVA).

Antreprenor:S.C. ERPIA S.A.
Ordinul de Incepere al lucrarilor fost emis in data de 01.09.2020.
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 13 Tip lucrare Stadiu
Retea apa potabila 22,29%
Bransamente apa potabila 11,05%
Hidranti apa -
Camine de vane apa potabila -
Retea canalizare 5,04%
Camine vizitare canalizare 5,13%
Camine racord canalizare 5,89%
SPAU -
Conducta refulare -

..
Montare hidranti supraterani, Piscu Vechi str. Poienarilor
..
Sondaje pe reteaua de canalizare,Piscu Vechi-str. Poienarilor
..
Extindere retea de canalizare, Piscu Vechi
..
Extindere retea de canalizare, Piscu Vechi
..
Retea de canalizare, Piscu Vechi
..
Retea de canalizare in localitatea Piscu Vechi
..
Organizarea de șantier com. Piscu Vechi
..
Extindere retea de apa potabila in Tunarii Noi

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:
• Extindere rețea de alimentare cu apa in Cerat - lungime 19.344 m
• Extindere rețea de alimentare cu apa in Balasan - lungime 7.525 m
• Extindere rețea de canalizare in Cerat – lungime 18.164 m
• Construcție stații de pompare apa uzata noi in Cerat - 5 buc.
• Extindere rețea de canalizare in Rastu Nou – lungime 18.592 m
• Construcție stații de pompare apa uzata noi in Rastu Nou - 4 buc.
Valoarea contractului de lucrări: 44.610.797,86 LEI (fără TVA).

Antreprenor: SC PAVAJ GRUP SRL
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 14 Tip lucrare Stadiu
Retea apa potabila 18,96%
Bransamente apa potabila 7,59%
Hidranti apa -
Camine de vane apa potabila -
Retea canalizare 16,28%
Camine vizitare canalizare 15,81%
Camine racord canalizare 10,13%
SPAU -
Conducta refulare -

Foto:

..
Str. Faranga montaj conducta
..
Str. Duzilor
..
Extindere retea de canalizare in Cerăt Str. Brutariei
..
Extindere retea de distributie apa potabila Balasan-str Caprioarei
..
Str. Floriilor-CM 78 montat
..
Str. Silozului – montaj C89
..
Str. Silozului-montaj conductă

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:
• achiziție și montare 1004 buc. cămine de apometru complet echipate
• achiziție și montare apometre - 22 442 buc ( înlocuirea celor existente)
• achiziție și montare instalație automată de verificat contoare DN 15 – DN 50 mm.
Valoarea contractului de lucrări: 25.124.500 LEI (fără TVA).

Antreprenor: FLUID GROUP HAGEN
Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 20.10.2020.
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 15 Tip lucrare Stadiu
Montare camine apometru echipate 8,47%
Montare apometre Dn.20 41,81%
Montare apometre Dn.25 -
Montare apometre Dn.32 -
Montare apometre Dn.40 4,7%c
Montare apometre Dn.50 -
Procurare si montare instalatie automata verificare apometre 100%
Achizitia de terminale citire apometre -

..
Montare placi pref. cu capace metalice la camine apometru, str. Unirii
..
Camine apometru montate pe str. E. Carada
..
Strada Barati Craiova-apometru inlocuit
..
Apometru inlocuit in camin de caramida-str.Buzias
..
Activitatea de inlocuire apometre-Strada Homer
..
Apometru inlocuit cu sigilii montate
..
CL15-Inlocuire apometre

Scurtă descriere contract:
Lucrările din cadrul contractului includ:
• realizare de branșamente la rețeaua de distribuție a apei potabile, achiziție și montare cămine de branșament complet echipate (cu apometre Dn 20 / Dn 25 / Dn50), realizare racorduri la sistemele de apă uzată în localitățile Calafat, Bechet, Dăbuleni, Sărata, Breasta, Ișalnița, Malu Mare, Preajba, Plenița, Castrele Traiane, astfel:
o Calafat - 1755 buc. cămine de branșament, 452 buc. racorduri
o Bechet - 1057 buc. branșamente, 98 buc. cămine de branșament
o Dăbuleni - 1648 buc. branșamente, 2086 buc. cămine de branșament
o Sărata - 413 buc. branșamente
o Breasta - 291 buc. branșamente, 469 buc. cămine de branșament, 344 buc. racorduri
o Ișalnița - 303 buc. branșamente, 769 buc. cămine de branșament
o Malu Mare - 374 buc. branșamente, 551 buc. cămine de branșament
o Preajba - 168 buc. branșamente, 316 buc. cămine de branșament
o Plenița - 274 buc. branșamente, 1357 buc. cămine de branșament, 960 buc. racorduri
o Castrele Traiane - 135 buc. branșamente, 193 buc. cămine de branșament
• achiziție terminale pentru citirea de la distanță a apometrelor (5 buc.)

Valoarea contractului: 37.380.281,00 LEI (fără TVA).

Antreprenor: GRUP PRIMACONS S.R.L. (Lider), FLUID GROUP HAGEN S.R.L. (asociat), HIDRO DESIGN S.R.L. (asociat)
Ordinul de incepere al lucrarilor nu a fost emis.
Stadiu contract:
Beneficiarul a transmis prima lista revizuita cu strazi pe care se vor executa lucrari in mun. Calafat. Antreprenorul poate sa inceapa proiectarea si apoi executia lucrarilor in Calafat.

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:

 • Reabilitare conductă de aducțiune fir II, lungime - 18858 m (PN6);
 • Extindere conductă de aducțiune fir II cu conductă din PAFSIN, De1200 mm, SN10000, PN6, lungime - 1587 m;
 • Reabilitare cămine existente și/sau construcția oricărui cămin de vane de izolare, golire și aerisire necesare;
 • Reabilitare subtraversare de râu (prin foraj orizontal sau microtunneling) și subtraversări de drumuri naționale;
 • Reabilitare 1 stație de clorinare, amenajarea incintei (alei, refacere iluminat, împrejmuire, etc);
 • Reabilitare clădire administrativă
 • Amenajare drum acces provizoriu.
Valoarea contractului de lucrări: 122.107.823,19 (fără TVA).

Antreprenor: Asocierea ELSACO ELECTRONIC S.R.L., SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. și ECOAPA DESIGN S.R.L.
Ordin administrativ de incepere al lucrarilor este 02.11.2020.
Stadiu contract:
S-au derulat activitati astfel:

CL 17 Tip lucrare Stadiu
Reabilitare statie de clorinare 5%
Extindere– sapatura deschisa 9,07%
Reabilitare– sapatura deschisa 15,59%
Reabilitare– relining -
Reabilitare– CIPP -
Reabilitare– INLOCUIRE CONDUCTA (OL) -
Camin de vane si golire -
Camin de vane si aerisire -
Camin de golire -
Camin de aerisire -
Camin de by-pass -
Camin de jonctiune -

..
Didilesti
..
Tismana
..
Executie lucrari in Statia de captare Isvarna
..
Executie lucrari in Statia de captare Isvarna
..
Executie lucrari pe traseul Conductei de aductiune
..
Executie lucrari pe traseul Conductei de aductiune
..
Investigatii CCTV (zona Arjoci)
..
Investigatii CCTV
..
Investigatii CCTV
..
Lucrari pentru Organizarea de Santier
..
Montaj panou- Statie de captare-tratare Isvarna
..
STATIE CAPTARE ISVARNA
..
Cladire administrativa
..
Statie clorinare Isvarna

Scurtă descriere contract:
Lucrări speciale prevăzute pe traseul conductei de aducțiune:

 • SR - Subtraversare curs de apă nepermanent, executată prin foraj orizontal dirijat, în lungime de 114 m, în conducta de protecție din OL DN1400 mm;
 • SR - Subtraversare râu Gilort (Brănești), executată prin foraj orizontal dirijat, în lungime de 156 m, în conducta de protecție din OL DN1400 mm;
 • SPR5 (Plopșoru) – Supratraversare râu cu conductă independentă autoportantă din OL, DN1200, L=33 m;
 • SPR6 (Plopșoru) – Supratraversare râu cu conductă OL 1200 mm, montată pe structură metalică tip grindă cu zăbrele, în lungime de 56 m;
 • 2 subtraversări de drum național în lungime de 16 m și 17 m, ce se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, în conducta de protecție din OL DN 1400 mm;
 • 1 subtraversare de drum județean în lungime de 10 m ce se va realiza prin foraj orizontal dirijat, în conducta de protecție din OL DN 1400 mm;
 • 1 subtraversare de drum asfaltat în lungime de 50.7 m (spre sat Urdari) ce se va realiza prin foraj orizontal dirijat, în conductă de protecție din OL DN 1400 mm;
 • 39 subtraversări de drum, în lungime totală de 310 m, în conducta de protecție OL DN 1400, ce se vor executa prin săpătură deschisă;
 • 1 subtraversare de viroagă în lungime de 12 m, ce se va executa prin săpătură deschisă în conducta de protecție OL DN 1400 mm;
 • 2 intersecții cu conducte de gaze 10 m si 18 m cu conductă de protecție din OL DN 1400 mm;
 • Desfacere și refacere drum pietruit: 900 m;
 • Amenajare drum de acces provizoriu (3 m lățime): 26.500 ml.
Valoarea contractului de lucrări: 105.479.621 LEI (fără TVA).

Antreprenor:CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A.
Ordinul de incepere al lucrarilor nu a fost emis.
Stadiu contract:
A fost semnat acordul contractual 7750/05.04.2021. Data de incepere: 05.05.2021.

..
Aprovizionare birouri Organizare de santier
..
Amenajare platforme Organizare de santier
..
Aprovizionare birouri Organizare de santier
..
Lucrari pregatitoare Organizare de santier

Scurtă descriere contract:

Antreprenorul va realiza conectarea noii conducte la conducta de aducțiune existentă în zona UAT Ișalnița (conducta din OL, DN 1200 mm).

Aducțiunea va fi realizată din tuburi poliesterice armate cu fibră de sticlă (PAFSIN - conducte biaxiale prevăzute cu îmbinări zăvorâte), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate SN10000 și presiunile nominale PN10 și PN12, cu excepția supratraversării SPR, care se va realiza din conducta autoportantă din OL DN1219x12.5 mm, PN12. Pe traseul aducțiunii sunt prevăzute cămine de vane cu rol de izolare, golire, aerisire-dezaerisire. La schimbările de direcție sunt prevăzute masive de ancoraj cât și masive de beton în vederea efectuării probelor de presiune.

> Valoarea contractului de lucrări: 52.891.863,39 (fără TVA).

Antreprenor: ASOCIEREA S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. (lider de asociere) - S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L
Ordinul de incepere al lucrarilor nu a fost emis.
Stadiu contract:
A fost semnat acordul contractual in data de 19.05.2021.

Scurtă descriere contract: Lucrările din cadrul contractului includ:

 • Reabilitarea conductei de aducţiune fir II, în lungime de 4.132 m (PN10);
 • Reabilitarea conductei de aducţiune fir II, în lungime de 4.426 m (PN12);
 • Reabilitarea căminelor existente şi/sau construcţia oricărui cămin de vane de izolare, golire şi aerisire necesar;
 • Reabilitare subtraversare de râu (prin foraj orizontal sau microtunneling) şi subtraversări de drumuri naţionale;
 • Amenajare drum acces provizoriu.
  Valoarea contractului de lucrări: 54.403.620,10 (fără TVA).

  Antreprenor: Asocierea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (lider de asociere) – S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L
  Ordin Administrativ de incepere al lucrarilor este 22.09.2020
  Stadiu contract:
  Stadiul Proiectare 95% ;
  S-au derulat activitati astfel:

  CL 22 Tip lucrare Stadiu
  Relining-Montat conducta Pafsin 37,68%
  Reabilitare conducta – relining -
  Montare conducta noua prin sapatura deschisa -
  Supratraversare drum comunal DC122 -
  Subtraversare rau Amaradia prin microtunneling -
  Subtraversari drumuri nationale DN6B, DN65C, DN65F -
  Camin de vane si golire -
  Camin de vane -
  Camin de golire -
  Camin de aerisire -
  Camin de by-pass -

  ..
  Craiova- iulie21
  ..
  Subtronson 6.4-Drum acces provizoriu
  ..
  Subtronson 6.4-Mufare conducta Pafsin
  ..
  Subtronson 6.4-Rellining
  ..
  Taiat si sanfrenat teava in santier
  ..
  Sub-tronsonul 6.2- rellining
  ..
  Receptii materiale in santier
  ..
  Operatiuni de rellining
  ..
  Taiat si sanfrenat teava Pafsin
  ..
  Centrarea tevii de Pafsin
  ..
  CL22-Groapa lansare GL 32
  ..
  CL22-Sapatura groapa GR 31
  ..
  CL22-Taiere calota superioara GL32

 • Contracte de servicii


  Scurtă descriere contract:Partea de asistență tehnică pentru Managementul Proiectului vizează informarea publicului, actualizarea strategiei de management al nămolului, actualizarea strategiei privind managementul apelor uzate industriale, extinderea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apa și canalizare din aria proiectului, îmbunătățirea sistemului de reducere a pierderilor în rețelele de distribuție și actualizarea Master Plan-ului revizuit.
  Prin asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor, Prestatorul va desfășura activități specifice din faza de pre-construcție până în cea post-construcție.
  Valoarea contractului: 59.235.100 lei (fără TVA).

  Prestator: ASOCIEREA EPTISA ROMANIA SRL - RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, SL - RAMBOLL DANMARK A/S
  Ordinul de incepere a fost emis in data de 15.06.2020.

  Contracte de furnizare


  Scurtă descriere contract:Contractul are în vedere furnizarea de utilaje necesare desfășurării activităților curente ale Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (după caz), punere în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție.
  Obiectul contractului include:
  Furnizarea de către contractor a următoarelor echipamente:
  - Excavator pe șenile 120 CP, 1 buc.
  - Excavatoare pe șenile 25 CP, 3 buc.
  - Excavatoare pe pneuri 45 CP, 5 buc.
  - Macara 18 tone, 1 buc.
  Valoarea contractului: 3.770.952,00 lei (fără TVA).

  Contractant:: S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.
  Stadiu contract:

  Scurtă descriere contract:Contractul are în vedere furnizarea de utilaje necesare desfășurării activităților curente ale Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (după caz), punere în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție.
  Obiectul contractului include:
  Furnizarea de către contractor a următoarelor echipamente:
  - Autocurățitoare mici, 2 buc.
  - Autocurățitoare mare, 1 buc.
  - Autolaborator de inspectie CCTV, 1 buc.
  - Excavator aspirator cu miniexcavator adițional, 1 buc
  Valoarea contractului: 7.749.000,00 lei (fără TVA).

  Contractant:: S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.
  Stadiu contract:

  DJ-PR-04 Procurare și furnizare echipamente
  -- LOT: 4 - Aparate electrofuziune pentru polietilenă și generatoare de curent

  Scurtă descriere contract:Contractul are în vedere furnizarea de echipamente operaționale pentru întreținerea sistemelor de apă și canalizare ale Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., instalare, punere în funcțiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnică pentru întreținere și reparații în perioada de garanție.
  Obiectul contractului include:
  Furnizarea de către contractor a următoarelor echipamente:
  - Aparate electrofuziune pentru polietilenă şi generatoare de curent - 8 buc.
  Valoarea contractului: 1.375.800,00 lei (fără TVA).

  Contractant:S.C. INOVUM S.R.L.
  Stadiu contract:
  Contract nou semnat.

  Stadiul Contractelor

  Informații actualizate privind desfășurarea contractelor, zonele în care se desfășoară lucrările, precum și durata acestora. Orice posibil disconfort pentru locuitori va fi semnalat din timp.

  Vezi detalii

  Planul de publicitate

  Planul măsurilor de publicitate și informare a Proiectului

  Vezi detalii

  Proiect anterior POS Mediu

  Proiect finanțat din POS Mediu 2007-2013 „Extinderea şi Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul DOLJ”

  Vezi pagina proiectului finanțat prin POS Mediu

  Comunicate de presa

  Publicare anunt de presa

  Detalii

  Materiale de informare

  Materiale de informare și promovare

  Detalii

  Spoturi de promovare audio-video

  Spoturi audio-video

  Detalii

  Evenimente

  Evenimente din cadrul proiectului

  Detalii


  Întrebări și răspunsuri frecvente

  Cele mai importante intrebări despre sistemul de alimentare cu apă și reţeaua publică de canalizare

  Vezi întrebări frecvente

  Linkuri utile

  Linkuri rapide către principalele instituții implicate

  Detalii

  Urmăriți-ne pe Facebook:

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro