PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Comunicate de presă


COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI DE SPRIJIN PENTRU

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a incheiat implementarea proiectului „Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia S.A prin achiziția de echipamente și software specifice” din cadrul „Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene.

Vezi comunicatul de presă privind finalizare Proiect „Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia S.A prin achiziția de echipamente și software specifice”

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI DE SPRIJIN PENTRU

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a început implementarea proiectului „Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia S.A prin achiziția de echipamente și software specifice” din cadrul „Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizând realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE).

Vezi comunicatul de presă privind Proiect „Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia S.A prin achiziția de echipamente și software specifice”

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI DE SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL/REGIUNEA DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020 (COD SMIS 2014+ 122160) finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a încheiat în data de 31.12.2022 contractul de finanțare cu numărul 187/06.07.2018.

Valoarea contractului: 7.422.481,00 Lei, fără TVA.

Vezi comunicatul de presă privind Încheiere contract - Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 21.11.2022 un nou Contract de proiectare și execuție lucrări:

- DJ-CL-09 Stație captare și stație tratare Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călărași, Bechet”

Antreprenor: Asocierea S.C. SENGHER SISTEME S.R.L. (lider de asociere) – S.C. IPA S.A. – S.C. BRISANT INNOVATIVE S.R.L. - S.C. VALORIS S.R.L. – S.C. ALMER PROIECT S.R.L. - S.C. VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A. - Terț susținător
Valoarea contractului: 43.335.623,14 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare DJ-CL-09

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 27.04.2022 un nou Contract de procurare și furnizare echipamente:

- DJ-PR-04R – Lot 3 Procurare și furnizare echipamente

Contractant: S.C. GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L
Valoarea contractului: 950.000,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare DJ-PR-04R – Lot 3

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 28.02.2022 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-06 Extinderi rețele apă și canalizare în comunele Șimnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii din Dos”

Contractant: Asocierea S.C. BUGARU TRANS SRL(Lider de asociere)-HYDROSTROY AD
Valoarea contractului: 28.991.650,40 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-6

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 01.022022 un nou Contract de procurare și instalare sistem SCADA:

DJ-PR-005 - Procurare și instalare sistem SCADA

Contractant: Asocierea S.C. IPA S.A. (lider de asociere) - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., Terț susținător și subcontractant: S.C. VALORIS S.R.L
Valoarea contractului: 7.649.519,51 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare DJ-PR-005

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 13.01.2022 un nou Contract de procurare și furnizare echipamente:

- DJ-PR-04R Procurare și furnizare echipamente - Lot 1: Instalaţie de foraj orizontal

Contractant: S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.L
Valoarea contractului: 5.202.000,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare DJ-PR-04R

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 09.12.2021 un nou Contract de procurare și furnizare echipamente:

DJ-PR-04 Procurare și furnizare echipamente – LOT 4

Contractant: S.C. MASCHINENBAU INDUSTRY S.R.L
Valoarea contractului: 234.000,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare DJ-PR-04

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 04.11.2021 un nou Contract de procurare și furnizare echipamente:

DJ-PR-04 Procurare și furnizare echipamente

Contractant: S.C. MASCHINENBAU INDUSTRY S.R.L
Valoarea contractului: 5.458.268,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare contract furnizare

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 12.10.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-08 Reabilitare GA Craiova și Coțofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitare aducțiune Ișalnița-Șimnic”

Antreprenor: Asocierea S.C. TEOVAL & CO S.R.L. (lider de asociere) - S.C. PRIMASERV S.R.L. - S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.
Valoarea contractului: 72.522.164,29 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-08

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 28.08.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

-DJ-CL-05 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii

Antreprenor: Asocierea S.C. BUGARU TRANS S.R.L. (Lider de asociere), S.C. TOTAL PUR DESIGN S.R.L., HYDROSTROY AD
Valoarea contractului: 34.848.165,12 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-05

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 03.08.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-18 Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II

Antreprenor: Asocierea S.C. EUSKADI SRL –S.C. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.–HYDROSTROY A.D.
Valoarea contractului: 112.483.027,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-18

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 15.06.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-20 Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV

Contractant: CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A.
Valoarea contractului: 94.647.646,82 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-20

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 02.06.2021 un Contract de procurare și furnizare echipamente:

- DJ-PR-04 Procurare și furnizare echipamente

  • LOT: 4 - Aparate electrofuziune pentru polietilenă și generatoare de curent

Contractant: S.C. INOVUM S.R.L.
Valoarea contractului: 1.375.800,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare PR-04

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 25.05.2021 un nou Contract de proiectare si execuție lucrări:

- DJ-CL-12 „Extindere sisteme de alimentare cu apă în Calafat, Maglavit, Cerât, Bălășan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Stație de pompare și conductă de evacuare SEAU Rast-Dunăre”

Antreprenor: Asocierea S.C. TEOVAL & CO S.R.L.(lider de asociere) - S.C. PRIMASERV S.R.L. - S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. - S.C. HIDROTERM S.A. - S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.
Valoarea contractului: 33.355.096,65 LEI (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-12

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 19.05.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-21 „EXTINDERE CONDUCTĂ ADUCȚIUNE ISVARNA - CRAIOVA FIR II TRONSON V”

Antreprenor: ASOCIEREA S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. (lider de asociere) - S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L
Valoarea contractului: 52.891.863,39 LEI (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-21

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 05.05.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-1 „REABILITARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA EST ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”

Antreprenor: ASOCIEREA S.C. DSE CONSULTING S.R.L. – S.C. THERMAL PIPES SOLUTIONS S.R.L. – S.C. UTALIM S.A.
Valoarea contractului: 82.611.548,26 LEI (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-1

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 05.04.2021 un nou Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-19 „EXTINDERE CONDUCTĂ ADUCȚIUNE ISVARNA - CRAIOVA FIR II TRONSON III”

Antreprenor: CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A.
Valoarea contractului: 105.479.621 LEI (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-19

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 04.03.2021 un nou Contract de proiectare și execuție lucrări:

- DJ-CL-16 ”Proiectare și execuție branșamente și racorduri în județul Dolj”

Antreprenor: GRUP PRIMACONS S.R.L. (Lider), FLUID GROUP HAGEN S.R.L. (asociat), HIDRO DESIGN S.R.L. (asociat)
Valoarea contractului: 37.380.281,00 LEI (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-16

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 23.02.2021 un Contract de procurare și furnizare echipamente:

- DJ-PR-02 Procurare și furnizare echipamente

Antreprenor: S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.
Valoarea contractului: 7.749.000,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare PR-02

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 10.02.2021 un Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-14 ”Extindere rețele de apă și canalizare in comuna Cerat. Rețele apă Balasan, Rețele canalizare Rastu Nou”

Antreprenor: SC PAVAJ GRUP SRL
Valoarea contractului: 44.610.797,86 lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-14

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 05.01.2021 un Contract de procurare și furnizare echipamente:

- DJ-PR-01 Procurare și furnizare echipamente

Antreprenor: S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.
Valoarea contractului: 3.770.952,00 Lei (fără TVA)

Vezi comunicatul de presă privind semnare PR-01

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în data de 14.01.2021 un nou Contract de proiectare și execuție lucrări:

- DJ-CL-02 „REABILITARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA VEST ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”

Antreprenor: SC DSE CONSULTING SRL (50%) – SC THERMAL PIPES SOLUTIONS SRL (42,5%)– SC UTALIM SA (7,5%)
Valoarea contractului: 72.127.319,00 exclusiv TVA

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-02

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 08.07.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-03 EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNELE CÂRCEA ȘI MALU MARE

Antreprenor: ASOCIEREA GRUP PRIMACONS S.R.L. (lider de asociere) - VALTUM PROD-COM S.R.L. - CONSTRUCȚII ERBASU S.A.
Valoarea contractului de lucrări: 46.979.201 LEI (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-03

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 17.06.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-04 Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii

Antreprenor: ASOCIEREA SC GRUP PRIMACONS, VALTUM PROD SRL, SC ACETI SRL
Valoarea contractului de lucrări: 25.804.324 lei (fără TVA).

Conform prevederilor contractuale, pe raza comunei Ghercești se va extinde rețeaua de distribuție a apei pe o lungime de 920 m., incluzând 13 hidranți de incendiu, se extinde rețeaua de distribuție a apei în localitatea Gârlești pe o lungime de 953 m., incluzând 11 hidranți de incendiu, se extinde rețeaua de canalizare în Ghercești pe o lungime de 9.975 m., incluzând 613 racorduri și 276 cămine de vizitare și se vor realiza 7 stații de pompare a apei uzate și conductele de refulare aferente, în lungime de 2.451 m. În comuna Mischii, proiectul prevede extinderea retelei de canalizare pe o lungime de 14.744 m, incluzând 1.043 racorduri și 369 cămine de vizitare, dar și realizarea a 6 stații de pompare a apei uzate și conducte de refulare aferente (în lungime de 1.478 m). Contractul include atât lucrările de construcție, cât și furnizarea și montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice, testarea și punerea în funcțiune, dar și remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție. Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 24 luni, iar perioada de garanție este de 36 luni.

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-04

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 15.07.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-07 EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BREASTA, EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA BUCOVĂȚ

Antreprenor:ASOCIEREA ACVATOT S.R.L. – SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. – DRUM CONCEPT S.R.L.
Valoarea contractului de lucrări: 30.125.552 LEI (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-07

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 28.08.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-10 Extindere rețele de apa si canalizare in zona Călărași – Bechet

Antreprenor: S.C. ERPIA S.A.
Valoarea contractului de lucrări: 99.942.876,35 lei (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-10

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 05.08.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-11 Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Municipiul Calafat, sate Basarabi şi Golenți și comuna Maglavit, sate Maglavit și Hunia

Antreprenor: ASOCIEREA SC PRIMACONS GRUP SRL (LEADER) – SC VALTUM PROD-COM SRL
Valoarea contractului de lucrări: 62.953.287 lei (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-11

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 14.08.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-13 Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare și Piscu Vechi

Antreprenor: S.C. ERPIA S.A.
Valoarea contractului de lucrări: 47.049.438,00 LEI (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-13

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 29.09.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

DJ-CL-15 Proiectare şi execuţie branşamente în Municipiul Craiova

Antreprenor: FLUID GROUP HAGEN
Valoarea contractului de lucrări: 25.124.500 LEI (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-15

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 27.10.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

- CL 17- Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Izvarna; reabilitare și extindere conductă aducțiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I

Antreprenor: Asocierea ELSACO ELECTRONIC S.R.L., SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. și ECOAPA DESIGN S.R.L.
Valoarea contractului de lucrări: 122.107.823,19 LEI (fără TVA).

Contractul include proiectarea şi execuţia următoarelor lucrări: reabilitare conductă de aducțiune fir II, pe o lungime de 18.858 metri (PN6); extindere conductă de aducțiune fir II cu conductă din PAFSIN, De1200 mm, SN10000, PN6, pe o lungime de 1.587 metri; reabilitare cămine existente și/sau construcția oricărui cămin de vane de izolare, golire și aerisire necesare; reabilitare subtraversare de râu (prin foraj orizontal sau microtunneling) și subtraversări de drumuri naționale; reabilitarea stației de clorinare, amenajarea incintei (alei, refacere iluminat, împrejmuire, etc); reabilitarea clădirii administrative, precum și amenajarea drumului de acces provizoriu.

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-17

COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației,

A semnat în date 03.09.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

- DJ-CL-22 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna - Craiova fir II Tronson VI

Antreprenor: Asocierea S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. (lider de asociere) – S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L
Valoarea contractului de lucrări: 54.403.620,10 LEI (fără TVA).

Vezi comunicatul de presă privind semnare CL-22


Stadiul Contractelor

Informații actualizate privind desfășurarea contractelor, zonele în care se desfășoară lucrările, precum și durata acestora. Orice posibil disconfort pentru locuitori va fi semnalat din timp.

Vezi detalii

Planul de publicitate

Planul măsurilor de publicitate și informare a Proiectului

Vezi detalii

Proiect anterior POS Mediu

Proiect finanțat din POS Mediu 2007-2013 „Extinderea şi Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul DOLJ”

Vezi pagina proiectului finanțat prin POS Mediu

Comunicate de presa

Publicare anunt de presa

Detalii

Materiale de informare

Materiale de informare și promovare

Detalii

Spoturi de promovare audio-video

Spoturi audio-video

Detalii

Evenimente

Evenimente din cadrul proiectului

Detalii


Întrebări și răspunsuri frecvente

Cele mai importante intrebări despre sistemul de alimentare cu apă și reţeaua publică de canalizare

Vezi întrebări frecvente

Linkuri utile

Linkuri rapide către principalele instituții implicate

Detalii

Urmăriți-ne pe Facebook:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro