Home / Servicii / Serviciile Publice de Canalizare / Epurarea apelor uzate

Epurarea apelor uzate

Epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar

 

Epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar fac parte din activităţile necesare realizării serviciilor publice de canalizare şi sunt efectuate în vederea respectării reglementărilor naţionale şi europene privind calitatea apelor deversate în emisarii naturali – de regulă apele de suprafaţă aflate în vecinătatea  localităţilor.

Pentru protectia apelor de suprafata receptoare, evacuarea apelor uzate este permisa numai dupa ce acestea au fost epurate in instalatii speciale de epurare numite statii de epurare.
Aceste instalatii realizeaza accelerarea proceselor de epurare naturala si/sau folosesc diverse procedee fizico-chimice pentru diminuarea cantitatii/concentratiei poluantilor pe care ii contine apa uzata, astfel incat sa fie respectate conditiile de evacuare impuse prin reglementarile in vigoare (NTPA 001/2002 sau avizul/autorizatia de gospodarire a apelor).

 

Procedeele de epurare a apelor uzate, denumite dupa procesele care se bazeaza, sunt în general urmatoarele:

« epurarea mecanica – in care procedeele de epurare sunt de natura fizica;

« epurarea chimica – in care procedeele de epurare sunt de natura fizico-chimica;

« epurarea biologica in care procedeele de epurare sunt atat de natura fizica cat si biochimica .
Staţia de epurare a apelor uzate din Municipiul Craiova constituie obiectiv nou, realizat prin proiectul „Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Craiova” prevăzut în Memorandumul de finanţare pentru programul ISPA, convenit între Guvernul Romaniei şi Comunitatrea Europeană, pentru asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura 2000/RO/16/P/PE/002 –  „Reabilitarea reţelelor de canalizare şi furnizare de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţie fluviului Dunărea”, ratificat prin Legea nr.583/31.10.2001.

Staţia de Epurare  din Craiova are o capacitate de deservire pentru 385.000 locuitori echivalenţi, fiind astfel dimensionată să preia în viitor şi eventuale extinderi ale oraşului Craiova şi ale zonelor învecinate.

 

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile activităţilor privind epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar sunt:

 

Nr.

crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

1

Legea

nr. 241/22.06.2006

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

2

Ordinul ANRSC

nr. 88/20.03. 2007

Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

3

Ordinul ANRSC

nr. 90/20.03. 2007

Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
Top