Home / Stiri si comunicate / S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. a demarat implementarea Programului Operațional Infrastructura Mare în județul Dolj

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. a demarat implementarea Programului Operațional Infrastructura Mare în județul Dolj

Posted on

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. a demarat implementarea
Programului Operațional Infrastructura Mare în județul Dolj

In data de 06.07.2018 a fost semnat Contractul de finantare nr. 187, aferent proiectului
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020„
contract semnat intre Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management
pentru POIM si Operatorul Regional S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., reprezentat de
Director General Adriana Cimpeanu.

Valoarea totala a proiectului, fara TVA, este de 8.832.752, 39 lei, din care valoare total
eligibila 7.422.481,00 lei, din care 85% sunt fonduri nerambursabile alocate de Uniunea
Europeană, 14% fonduri de la Bugetul National, iar 1% reprezintă contribuția Beneficiarului.
Durata contractului este de 48 de luni, respectiv până la data de 30.04.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea documentatiilor necesare in vederea
obtinerii finantarii pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Dolj, in perioada 2014-2020„ asigurandu-se finalizarea documentatiilor tehnico-economice
necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in
vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea
Europeana, obiectivele specifice fiind: Pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor
suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului, etc.);
Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare;
Prezentarea Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire.

In conformitate cu Lista de Investitii Prioritare 2014-2020, valoarea investitiilor directe in
cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj, in
perioada 2014-2020, este de 434.595.564 de Euro.

Activitatile de elaborare a documentatiilor vor fi realizate de Asocierea S.C FICHTNER
ENVIRONMENT S.R.L-Lider de Asociere si SC INTERDEVELOPMENT S.R.L., in cadrul
Contractului de servicii pentru “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din judetul Dolj, in perioada 2014-2020”.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare

Top