Home / Întrebări frecvente / Tarife analize apă

Tarife analize apă

INFORMARE TARIFE PRACTICATE
Laboratorul Monitorizare Calitate Apă Potabilă al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. efectuează analize fizico-chimice și bacteriologice contra cost, pentru probe de apă aduse de persoane fizice și juridice care doresc să-și verifice propriile fântâni, puțuri e.t.c. Tarifele practicate pentru fiecare indicator de calitate au fost aprobate de Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și sunt cele stabilite în Ordinul Ministerului Sănătății nr.208/2012.

Nr.crt Parametrii analizați Tarif analiză (lei)
1 Clor residual liber / legat 15/10
2 Oxidabilitate 25
3 Nitrați 35
4 Nitriți 25
5 Amoniu 25
6 Cloruri 30
7 PH 10
8 Duritate totală 25
9 Conductivitate 10
10 Turbiditate 10
11 Fier 30
12 Culoare, Gust, Miros 30
13 Mangan 30
14 Număr de colonii la 37 oC 20
15 Bacterii coliforme 25
16 Escherichia coli 25
17 Enterococi 25
18 Număr de colonii la 22 oC 20
19 Clostridium perfringers 55
20 Prelevare probe fizico-chimice 10
21 Prelevare bacteriologice 35
Top