Home / Informații utile / Branşări – Racordări

Branşări – Racordări

ACTE NECESARE PENTRU BRANŞAMENT APĂ/CANALIZARE

• Copie act proprietate construcţie sau autorizaţie de construire sau hotărâre judecătorească sau act impunere financiar
• Copie certificat nomenclatură stradală
• Copie P.U.Z.
• Copie BI/CI
• Extras de carte funciară
• Acord notarial din partea locatarilor care au introdus conducta pe cheltuiala lor
• Avizul centrului operaţional – pentru cei din afara Craiovei

Top