Home / Informații utile / Acte utile / Formulare acord racordare-deversare

Formulare acord racordare-deversare

CONŢINUT DOCUMENTAŢIE OBŢINERE ACORD DE PRELUARE APE UZATE LA RETEAUA DE CANALIZARE A  MUNICIPIULUI/LOCALITATEA……………………

  • Cerere tip

1.         FIŞĂ PREZENTARE

1.1.      Denumire societate

1.2.      Adresă, telefon, fax

1.3.      Amplasament

1.4.      Profilul de activitate

1.5.      Forma de proprietate

1.6.      Regim de lucru

2.         MEMORIU TEHNIC

2.1.      Prezentare activitate specifică desfăşurată de societate

2.2.      Descriere procese de fabricaţie

2.3.      Suprafaţă incintă, din care suprafaţă construită şi suprafaţă betonată (asfaltată)

2.4.      Modul de asigurare cu utilităţi (apă-canal): surse, cantităţi, volume, din care surse proprii sau reţea Compania de Apa Oltenia .

2.5.      Materii prime auxiliare şi combustibili utilizaţi

2.6.      Produse şi subproduse obţinute şi destinaţia

2.7.      Sursele de poluanţi pentru ape, concentraţia şi debitele masice de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate

2.8.      Staţii de preepurare sau epurare a apelor uzate existente sau în curs de execuţie; randamente de reţinere a poluanţilor evacuaţi

2.9.      Concentraţiile de poluanţi evacuaţi, locul de evacuare

2.10.    Substanţe toxice şi periculoase produse, folosite, comercializate (daca este cazul)

2.11.    Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a apelor (daca este cazul)

2.12.    Monitorizarea calităţii apei uzate (se realizează cu laboratorul propriu sau terţi)

2.13.    Contorizarea debitului de apă evacuată (daca este cazul)

2.14.    Buletin de analiza emis de un laborator analiza apa uzata.

2.15.    Avizul Directiei de Sănătate Publica (pentru unităţile medicale şi veterinare,curative sau profilactice, laboratoarelor şi institutele de cercetare medicală şi veterinară,inteprinderile de ecarisaj precum şi orice fel de intreprinderi şi instituţii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni-microbi,virusuri,ouă de paraziti).

3.         PIESE DESENATE, REGULAMENTE, SCHEME

3.1.      Plan încadrare în zonă a obiectivului (1:5.000 sau 1:10.000)

3.2.      Plan suprafaţă  incintă şi  schema reţelei interioare de canalizare

3.3.      Schema flux a procesului tehnologic sau a activităţii, cu specificaţia punctelor unde apar poluanţi, modul de colectare şi dirijare la instalaţia de epurare.

3.4.      Schema tehnologică a instalaţiei de epurare, preepurare, dimensionare, eficienţă

3.5.      Scheme tehnologice de gospodărire a substanţelor toxice (daca este cazul)

4.         COPII XEROX: CERTIFICAT ÎNREGISTRARE SOCIETATE, AUTORIZAŢIE DE MEDIU, AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR(daca este cazul)

 Cerere obtinere acord

Cerere revizuire acord

BMICMBA,

Ing.Naidin Marinel – 0728283625

                                                                                    Cod F.CAO.5.10.03 rev. 1

Top