Home / Stiri si comunicate / COMUNICAT din data 09.07.2019

COMUNICAT din data 09.07.2019

Posted on

In atentia utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apa asigurate de S.C. Compania de apă Oltenia S.A.

Conform prevederilor Legii nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum si cele ale Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă de către Compania de apă Oltenia S.A. este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate este permisă numai în măsura în care există disponibilitati faţă de necesarul de apă potabilă al localităţii, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.
În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia trebuie să işi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii.
Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: irigarea terenurilor, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, utilizatorii vor folosi apa din surse proprii.
Nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor legale mentionate are ca urmare depasirea capacitatii surselor de apa si obliga Compania sa restrictioneze furnizarea apei potabile, neputand sa asigure apa potabila in regim continuu.
In vederea asigurarii in conditii normale a serviciului de alimentare cu apa, S.C. Compania de apă Oltenia S.A. roaga utilizatorii sa foloseasca apa potabila exclusiv pentru nevoile casnice, conform reglementarilor legale specifice aflate in vigoare.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cîmpeanu Adriana

Top