COMUNICAT

Posted on

Avand in vedere cresterea semnificativa a sumelor restante reprezentand contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare , S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. face apel la toate categoriile de utilizatori, sa ia masuri urgente in vederea achitării debitelor restante, in caz contrar fiind nevoita sa sisteze furnizarea serviciilor, ulterior derularii integrale a procedurilor legale ( notificări, somații,grafice de eșalonare, conciliere ), în conformitate cu prevederile legale specifice aflate în vigoare.
Informăm Asociațiile de Proprietari că trebuie să coopereze în sensul recuperării debitelor restante, în caz contrar S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va fi nevoită să recurgă la debranșarea blocurilor/scărilor de bloc respective.
Informam toti utilizatorii ca in conformitate cu reglementările legale aflate in vigoare, costurile aferente lucrărilor de debranșare – rebranșare vor fi suportate de către utilizatorii în cauză.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adriana Cimpeanu

Top