Comunicat

Posted on

În atenția utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă din orașul Dăbuleni:

In vederea respectarii programului de furnizare a apei potabile in orasul Dabuleni , rugam insistent utilizatorii serviciului sa nu mai utilizeze apa potabila la udatul gradinilor.
Conform reglementarilor legale aflate in vigoare,apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă de către Compania de apă Oltenia S.A. este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.
Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare.
Utilizarea apei potabile în alte scopuri este permisă numai în măsura în care există disponibilitati faţă de necesarul de apă potabilă al localităţii, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.
În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia trebuie să işi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii.
Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: irigarea terenurilor, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, utilizatorii vor folosi apa din surse proprii.

Director General
ing. Adriana Cimpeanu

Top