Apa Oltenia

Compania De Apa Oltenia


Dimensiune text:

Comunicat

Campania de identificare şi sancţionare a consumatorilor clandestini ai serviciilor prestate de SC. Compania de Apă Oltenia SA.
SC Compania de Apă Oltenia SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare , aduce la cunoştinţa tuturor utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare că a demarat o campanie de identificare a pierderilor de apă din sistemul public, dar şi de verificare a clienţilor săi în ceea ce priveşte legalitatea utilizării serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.
Echipele mixte de control identifică poziţia reţelelor, a branşamentelor şi racordurilor, efectuează verificări în teren în scopul identificării situaţiilor în care au loc încălcări ale prevederilor ’’Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unitaţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia şi ale legislaţiei în domeniul serviciilor de utilităţi publice, şi anume:
– situaţia utilizatorilor branşaţi clandestin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare fără avizul Operatorului;
– situaţia utilizatorilor care sunt branşaţi la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, dar deţin şi branşamente clandestine;
– situaţia utilizatorilor care sunt branşati la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare faţă de care există suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de măsură. Suspiciunea este indicată de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanţă (ex: alarmă de ,,curgere inversă”);
– situaţii în care : contorul este defect, contorul lipseşte din instalaţie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliu Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice formă asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influenţării indicaţiilor acestuia, ori s-au executat lucrări clandestine de ocolire a contorului, etc.
În cazul depistării unui branşament clandestin, SC Compania de Apă Oltenia SA, va aplica prevederile legale, contractuale şi ale Regulamentului serviciului aprobat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.
Astfel reamintim tuturor utilizatorilor serviciilor prestate de SC Compania de Apă Oltenia SA:
– în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată prin Legea nr.225/2016, art.46 litera .a. ;”Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Legii 286/2009 privind codul penal.”
– În conformitate cu art.39 aliniatul (5) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”Utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiinţate. Nerespectarea acestei obligaţii de către utilizatori se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei.”
SC Compania de Apă Oltenia SA notifică prin prezenta intrarea în legalitate a utilizatorilor, în caz contrar se vor aplica prevederile legale fără nici o altă concesie.
Apelăm la vigilenţa şi suportul utilizatorilor pentru a ne semnala orice situatie care pare suspectă , la Serviciul Informaţii Publice- Call Center, din Caiova, str. Brestei nr.133, telefon gratuit: 0351/417716, 0351/417718, 0351/417719 sau pe adresa oficială de e-mail: cao@apaoltenia.ro a SC Compania de Apă Oltenia SA.

Conducerea,

  • ULTIMELE STIRI

  • Cismele in Craiova
    Tasinitoare in Craiova