Comunicat

Posted on

Prin Hotarârea nr. 17/12.12.2012 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, s-a aprobat actualizarea Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apă și
de Canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în forma prezentată în capitolul Legislație al site-ului nostru.

Conducerea,

Top