Legi

 • LEGE NR. 544 /12 OCTOMBRIE 2001
 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.512006
 • Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.2412006
 • a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006;
  b) Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006;
  c) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  d) Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  e) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Companiei;
  f) Contractul cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

  Top