Home / Companie / Despre noi / ASIGURAREA SERVICIILOR

ASIGURAREA SERVICIILOR

ASIGURAREA SERVICIILOR

 

Compania de Apă Oltenia S.A., este persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, având ca acţionari Municipiul Craiova, Municipiul Calafat, Municipiul Băileşti, Oraşul Filiaşi, Oraşul Segarcea, Oraşul Bechet, Oraşul Dăbuleni, Comuna Breasta, Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective, precum şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean.

Compania de Apă Oltenia S.A., deţine Licenţa nr. 4866/27.02.2020, clasa I, de   operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, licenţă acordată de către  Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.79/27.02.2020, prin care i se acordă permisiunea de a furniza serviciile conform prevederilor Contractului de delegare.

Dispunând de echipamente tehnice si utilaje specializate, la nivel european, precum si de personal cu înalt nivel profesional si îndelungata experienta, Compania de Apa Oltenia asigură serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru cca. 470000 de locuitori şi are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabila, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta si responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

Compania de Apă Oltenia S.A., furnizeaza/presteaza serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor nr.122/05.12.2009, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, dupa cum urmeaza :

 • Municipiul Craiova din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Municipiul Calafat din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Municipiul Băileşti din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Oraşul Bechet din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Oraşul Dăbuleni din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Oraşul Filiaşi din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Oraşul Segarcea din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Almăj din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă);
 • Comuna Bârca din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Bistreţ din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Bradesti din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă);
 • Comuna Breasta din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Comuna Caraula din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Comuna Călăraşi din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ;
 • Comuna Carpen din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Cârcea din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Cotofenii din Fata din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă(;
 • Comuna Goicea din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Işalniţa din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Comuna Malu Mare din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă ;
 • Comuna Pleniţa din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Podari din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Seaca de Câmp din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă);
 • Comuna Simnicu de Sus din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă);
 • Comuna Poiana Mare din judeţul Dolj (serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare);
 • Comuna Ţînţăreni din judeţul Gorj (serviciul de alimentare cu apă);
 • Comuna Telesti din judeţul Gorj (serviciul de alimentare cu apă).

 

 

Top