Home / Companie / Despre noi / ASIGURAREA SERVICIILOR

ASIGURAREA SERVICIILOR

 • DOCUMENTE NECESARE PRELUĂRII NOILOR CENTRE OPERAȚIONALE
 • ASIGURAREA SERVICIILOR

  Compania de Apă Oltenia S.A., este persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, având ca acţionari Municipiul Craiova, Municipiul Calafat, Municipiul Băileşti, Oraşul Filiaşi, Oraşul Segarcea, Oraşul Bechet, Oraşul Dăbuleni, Comuna Breasta, Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective, precum şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean.

  Compania de Apă Oltenia S.A., deţine Licenţa nr.3187/30.03.2015, clasa I, de operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, licenţă acordată de către  Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 134/30.03.2015, prin care i se acordă permisiunea de a furniza serviciile conform prevederilor Contractului de delegare.

  Dispunând de echipamente tehnice si utilaje specializate, la nivel european, precum si de personal cu înalt nivel profesional si îndelungata experienta, Compania de Apa Oltenia asigură serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru cca. 400000 de locuitori şi are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabila, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta si responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

  Compania de Apă Oltenia S.A., furnizeaza/presteaza serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor nr.122/05.12.2009, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, dupa cum urmeaza :

  1)  serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare in municipiile CraiovaCalafat si Bailești, orasele Filiași, Segarcea si Bechet, precum si in comunele Bârca, Bistreț, Breasta, Caraula, Carpen, Cârcea, Goicea, Isalnița si Plenița, din judeţul Dolj;

  2)  serviciul public de alimentare cu apa in orasul Dăbuleni si comunele Almăj, Brădesti, Călărași, Coțofenii din față, Malu Mare, Podari si Seaca de Camp, Simnicu de Sus, din judetul Dolj si comunele Țințăreni si Telești din judetul Gorj.

  Top