Home / Companie / Despre noi

Despre noi

 • ASIGURAREA SERVICIILOR
 • Convocari AGA
 • Bilanț, buget venituri si cheltuieli
 • Protocol de colaborare
 • Hotărâri
 • Regulamentul de Organizare si Functionare
 • Cod de Conduita Etica
 • Declaratie de aderare
 • ANUNT PRIVIND RECRUTAREA SI SELECTIA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
 • PROCEDURA NUMIRE DIRECTOR GENERAL C.A.O. CONFORM O.U.G. 109/2011
 • Compania de Apă Oltenia S.A., este persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, având ca acţionari Municipiul Craiova, Municipiul Calafat, Municipiul Băileşti, Oraşul Filiaşi, Oraşul Segarcea, Oraşul Bechet, Oraşul Dăbuleni, Comuna Breasta, Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective, precum şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean.

  Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Oltenia, in aria delegării definită în respectivul contract. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

  Compania de Apă Oltenia S.A., deţine Licenţa nr.0893/23.03.2010, clasa I, de operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, licenţă acordată de către  Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin ordinele preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 136/23.03.2010, respectiv nr.164/09.03.2011, prin care i se acordă permisiunea de a furniza serviciile conform prevederilor Contractului de delegare.

  Dispunând de echipamente tehnice si utilaje specializate, la nivel european, precum si de personal cu înalt nivel profesional si îndelungata experienta, Compania de Apa Oltenia asigură serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru cca. 344,970  de utilizatori şi are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabila, rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, transparenta si responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.

  Top