Home / Companie / Anunturi angajare / Anunt Vanzare

Anunt Vanzare

Anunt de vanzare a unor bunuri – mijloace fixe ce urmeaza a fi valorificate prin licitatie publica cu strigare in data de 31.03.2015
SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA cu sediul in Str. Brestei nr. 133, Craiova, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in vederea valorificarii individuale a unor bunuri mijloace fixe scoase din functiune, care se regasesc in Lista cuprinsa in Documentatia Procedurii.
– Caiet de Sarcini
– Cerere de Inscriere
– Clauze Contractuale
Bunurile supuse valorificarii pot fi vizionate la urmatoarea adresa: Str. Brestei nr 133, in termenul valabilitatii anuntului, zilnic intre orele 09:00-15:00 Persoana de contact: Daniel Savoiu
Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica potential cumparatoare, ce va prezenta pana la data tinerii sedintei de licitatie urmatoarele documente:
– Chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie , eliberata de casieria SC Compania de Apa Oltenia SA, in valoare de 50 de lei.
– Copie de pe certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului si Codul Fiscal pentru persoanele juridice sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
– Dovada privind depunerea garanţiei de participare la licitaţie.
Documentele se vor depune la registratura societatii, pana la data de 30.03.2016 orele 15:00.
Licitatia va avea loc in data de 31.03.2016 ora 10:00 la sediul societatii mai sus mentionat.
Conditiile de participare si modul de desfasurare a procedurii sunt cuprinse in Documentatia Procedurii care se poate descarca gratuit de pe site-ul SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA – www.apaoltenia.ro

Documentatie procedură

Top