Anunt

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu sediul în Craiova, str.Brestei nr.133, jud.Dolj, organizează concurs extern pentru ocuparea postului de:

Coordonator centru zonal 1 post (Centru Zonal Dăbuleni)

Interviul va avea loc la sediul S. C. Compania de Apă Oltenia S.A. din Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj în data de 23. 10. 2014 orele 1000.
Proba scrisă va avea loc în data de 24.10.2014 orele 1000 la sediul companiei (sala de consiliul).
Condiţii de participare:

Absolvent de studii superioare ,specializare inginerie
Domiciliul stabil de preferat în Dăbuleni, Călărași, Bechet.

Cei care doresc să participe vor depune cereri de participare la Serviciul Relaţii Publice din cadrul Companiei de Apă Oltenia S.A. până la data de 22 octombrie 2014.
Cererile vor fi însoţite de:

  • curriculum vitae
  • copie buletin / carte identitate
  • copie după actul de studiu
  • adeverinţă de la medicul de familie

Concursul constă în;
– interviu
– probă scrisă
Contractul de muncă se va încheia pe perioadă determinată – 3 luni
Relaţii suplimentare la telefon; 0251/422117 int. 119 – d-na Preda Mariana .

CONDUCEREA
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A

Publicat pe 03.10.2014

Top