Anunt

Posted on

Compania de Apa Oltenia SA, Craiova, str. Brestei, nr.133, judetul Dolj, titular al „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL DOLJ, IN PERIOADA 2014 – 2020”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului (in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului) proiect propus a fi amplasat in judetul Dolj localitatile Cerat, Calafat, Maglavit, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rast, Bailesti, Plenita, Bechet, Calarasi, Dabuleni, Ostroveni, Craiova, Pielesti, Ghercesti, Mischii, Carcea, Breasta, Malu Mare, Bucovat, Isalnita, Simnicu de Sus, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fata, Filiasi, Bradesti, Almaj si in judetul Gorj localitatile Tismana, (Izvarna), Godinesti, Calnic, Telesti, Rovinari, Balteni, Plopsoru, Branesti, Tantareni.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj, din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, in zilele de luni – joi, intre orele 800 – 1630,si vineri intre orele 800 – 1400 precum si la urmatoarea adresa de internet:office@apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei, pana la data 23.11.2018

Top